כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה | פרשת ויגש

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויגש | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה את זה לומדים מיעקב אבינו שירדו לגלות מצריים ואף על פי כן הדבר הראשון היה למצוא פינה ללימודי תורה. וכן כל אדם מאיתנו צריך…

(בראשית מו-כח) "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו".

אמרו חז"ל (תנחומא והקדום. ב"ר פצ"ה) אמר רבי נחמיה, להתקין לו בית תלמוד שיהיו השבטים הוגים וקורים בתורה, ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב הולך היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו עושים.

כל אדם חייב למצוא לעצמו פינה ללימוד תורה | פרשת ויגש

וכן כל אחד ואחד מאתנו צריך לדאוג לעצמו ולבניו שבכל מקום שהוא מגיע יהא לו מקום ללמוד ולעסוק בתורה. לא מיבעי כשמדובר שעובר ממדינה למדינה, או מעיר לעיר, או ממקום למקום, ומשנה את מקום דירתו, בודאי שצריך לדאוג שיגיע למקום תורה, בין אנשי תורה, ושיהא שם מקום מוכן לעסק התורה.

אלא אפילו כשנוסע למקום אחר לצורך פרנסה או רפואה או נופש או כל צורך או סיבה, הדבר הראשון צריך להיות למצוא איזה בית מדרש, ישיבה, כולל, בית כנסת או כל פינה שיוכל לעסוק שם בתורה [כל אחד כפי יכולתו, אחד המרבה..]

ואפילו יגיע למקום שאין שום מקום תורה ומבנה מיוחד לכך, מכל מקום צריך למצוא מקום באכסניה שבו הוא מתגורר חדר או פינה שיוכל לעסוק שם בתורה, בשקט ובשלוה יחסית. ואם גם באכסניה אין פינה פרטית שכזאת, יוכל לשים סדין ולסגור אמה על אמה ולעסוק שם בתורה,

ואם צריך אטמי אזניים או צמר גפן וכיוצא לסתום אזניו מקולות המפריעים יעשה כן. ואם גם זה אי אפשר ילך לחדר השינה ושם יעסוק בתורה. ואם צריך תאורה יותר חזקה – יארגן את זה (הלא בימינו זה דבר קל מאד, כי אפשר להשיג כל סוגי תאורה בזול ולהתקינם בכל מקום שירצה, ג"כ בקלי קלות.).

ואם א"א להשיג סטנדר ואף לא שולחן, יוכל ללמוד בשכיבה על המיטה (ואם גם זה אין, אזי על המזרן, ואם גם זה אין – אזי על ספה או ספסל כל שהוא. (זוכרים את המשנה (אבות פ"ו מ"ד) כך היא דרכה של תורה.. ועל הארץ תישן).

ואזי ירגיש טעם גן עדן ממש, וישוטט בלימוד וישכח מכל דאגותיו ומריבוי עיסוקיו ומחשבותיו.

ובאמת דבר זה נאמר גם כן להיפך, דהיינו לא רק כשהוא הולך לגלות, אלא גם כן כשהגלות בא אליו, דהיינו כשמארח אורחים, ומארח בנים ונכדים, ובנות וחתנים וכו', ויש רעש והמולה וכו' וכו', צריך למצוא פינה בתוך ביתו (או יצא לבית המדרש) שיוכל לעסוק שם בתורה.

ואם לא מוצא יתפוס זווית ויחצה עם סדין, ואם גם זה לא יוכל להשיג ילך לחדר שינה ויתפוס פינונת עם סטנדר, או שולחן כל שהוא, או ישכב במיטתו ויעסוק בתורה (וידוע שהיו גדולי ישראל כהחזון איש ועוד ששנים רבות ופוריות עסקו בתורה בשכיבה במיטה ועשו חיל בלימודם.

והכלל שחוט השידרה של עם ישראל ושל כל יהודי ויהודי הוא עסק התורה, ובלי זה חלילה אין קיום ח"ו לא לעם ולא לציבור ולא ליחיד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לפניכם קבצים להורדה והדפסת העלון השבועי של ישיבת נצח מאיר – פרשת ויגש

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה – 050-4161022 או בדף התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה