פינת ההתבודדות

עצה להעדר הדיבורפינת ההתבודדות

ואף-על-פי שהוא  בבחינת העדר הדיבור  אף-על-פי-כן יסתכל כל אחד על נקודת האמת לאמיתו, עד שכל אחד יתחזק מכל מקום שהוא על כל פנים ברצונות חזקים וכיסופים טובים להשם יתברך בבחינת: "זכרתי בלילה שמך ה'" ובבחינת: "על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי" וכו' שגם בתוקף חשכת הלילה נבקש ונחפש את השם יתברך ברצונות חזקים מאד, כי סוף כל סוף מה תהיה התכלית מאיתנו עד על-ידי-זה ממילא יתחזק לפתוח פיו בדבורי תפילה גם אז בבחינת 'נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר', ואחר-כך על-ידי- זה בעצמו שהוא כוסף ומשתוקק אף- על-פי-כן מאד להשם יתברך ומצטער על-זה שהוא בבחינת העדר הדיבור על-ידי-זה חם לבי בקרבי וכו' דברתי בלשוני שזוכה אחר-כך על- ידי-זה לדבר דיבורים קדושים בחמימות גדול בקדושה, מאחר שיצאו הדבורים על- ידי רצונות טובים וכסופים גדולים להשם יתברך   ובאמת זה עיקר שלמות התפילה תמיד וזה עיקר העצה לתפילה ושיחה והתבודדות.  (השתפכות הנפש עו)

כתיבת תגובה