פירוש על התיקון הכללי | לשמור על הכוחות

(תהילים נט, פרק י) עֻזּוֹ אֵלֶיךָ אֶשְׁמֹרָה – ואמתין ואצפה לישועתך.

עזו אליך אשמורה. "עזו", אותיות עוז, דהיינו את הכוח שלי — אליך ה' אשמורה, כי יש אנשים המבזבזים כוחותיהם להבלי עולם הזה, וכאן יש רמז — לשמור על מיטב הכוחות עבור עבודת ה´. וזה רמז על פגם הברית כי שם נמצא מייטב הדמים של האדם – וכשפוגם מוציא את מייטב הדמים שהם הכוחות שלו על דמיונות לריק !

(המשך הפסוק) כִּי אֱלֹהִים מִשְׂגַּבִּי. הוא יתברך הנותן לנו הכוח, וע"כ מן הראוי להשתמש עם הכח לעבודתו יתברך. אי נמי עוד פירוש – כי אלקים משגבי, וע"כ זכור לא להתבלבל ולומר (דברים ח, יז) כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אלא כל ההצלחה שלי זה בחסדי שמיים וסייעתא דשמייא (סיוע מן השמיים).

(תהילים נט, פרק יא) אֱלֹהֵי חַסְדִּי יְקַדְּמֵנִי – בבחי´ (ישעיה נח, ח) והלך לפניך צדקך. כי החסד שעושה אדם, הוא מליץ יושר לפניו בעולם הזה ובעולם הבא, והמלאכים הקדושים שנבראים מחסדיו כשיגיע יומו – הם יקדמו פניו, וימליצו טוב בעדו, על אף שאלוקים דהיינו מידת הדין אֱלֹהִים – יַרְאֵנִי בְשֹׁרְרָי, הם אלו המקטרגים עלי, מ"מ לא יוכלו לי – מכוח החסדים שעשיתי.

וכמו שמצינו בפסל מיכה, שמידת הדין לא יכלה לו משום שפתו היתה מצויה לעוברי דרכים, כמ"ש חז"ל (יל"ש שופטים רמז עב; רש"י סנהדרין קג, ב ד"ה פתו מצויה).

אי נמי עוד פירוש – יראני בשוררי – כפשוטו שלואי בעוה"ז, ה´ יראה לי מפלתם לעיני (בזכות החסדים הנ"ל).

(שם יב) אַל תַּהַרְגֵם פֶּן יִשְׁכְּחוּ עַמִּיהֲנִיעֵמוֹ בְחֵילְךָ וְהוֹרִידֵמוֹ מָגִנֵּנוּ אֲדֹנָי. והנה לעיל במזמור אחר כתיב: "מתי ימות ואבד שמו". אלמא (נמצא) המוות גורמת שיכחה, ועל כן ביקש שלא תהרגם בפתאומית, כי הנס ישכח מהר, וגם הלקח ולימוד המוסר, אלא תטלטלם (את אויבי) ותוריד אותם מכבודם וגדולתם – שלב אחר שלב, וע"י לימוד הלקח הממושך, הלימוד יזכר ויכנס לעצמות מופנם היטב.

בברכת התורה – ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

פירושים מתוך התיקון הכללי

של הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה