פרשת השבוע בא | מאיפה באים כל הצרות האלו על המדינה?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(שמות י-כא) "וימש חושך". דורינו הוא דור חושך ואפילה – ש'לא רואה איש את אחיו', וכל אחד רואה רק את עצמו ותאוותיו ורצונותיו, ודורכים ורומסים את הזולת, 'ולא קמו איש מתחתיו' לכבד זקן וזקנה, ולהזדרז לעשות המתבקש, אלא העצלות גוברת.

מדינה של חושך – יוצרים את הצרות לעצמם ולעם

הנה רוב הדור רח"ל רחוק מה' ומתורתו הקדושה, ויש כאלה שהתרחקו זה כמה דורות, וכמעט אין עם מי לדבר.

(אע"פ שבאמת לאמיתו 'אין שום יאוש בעולם כלל', וגם כאלה יכולים להתקרב ומדי פעם מתקרבים).

ובמדינתם המכונה בשקר "מדינת היהודים" יש המון המון פסולת שרודפים כל יהודי שומר תורה ומצוות באלף דרכים ועם כל המרץ והתיאבון לטרוף ח"ו את הדוסים האלה, שלדעתם המשובשת הם סיבה לכל רע נגע ופגע, ולא חסר מסיתים שמלבישים כל רע ורוע בשומרי תורה ומצוות, ולא מדובר רק בשמאלנים קיצוניים אשר שנאתם ליהדות וליהודים מקוריים לא נופלת משנאת הגרועים שבגוים, ואפילו משנאת הגרמנים הנאצים העמלקים, ודבריהם כדבריהם, ומחשבותם כמחשבותם.

אלא מדובר אפילו מזן המכונה משום מה כדתיים (אורטודוקסים מודרנים – ובארה"ב רובם ככולם שהסיגנון הנ"ל הם פרי באושים סטנדרטי מתלמידי ישיבה יוניברסיטי – המפורסמת לדראון עולם) ועמי הארץ האלה שונאים החרדים כשנאת עם הארץ לתלמידי חכמים,

וכמ"ש חז"ל (פסחים מט:) תניא אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם, ואנשכו כחמור. אמרו לו אמור ככלב, אמר להן זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם.

תניא רבי אליעזר אומר אלמלא אנו צריכים להם למשא ומתן, היו הורגים אותנו. תנא (למדנו) שנה ופירש יותר גרוע מכולם.

והנה ה'דתיים' האלה, לא רק פשוטיהן חונכו לשנוא את ה"שחורים" (כלומר החרדים הלובשים שחור), והם מבצעים הלכה למעשה ומוציאים לפועל לימודיהם, אלא אף "רע-בנים" שלהם כעין אלה של ארגון הדתי בשם 'צוהאר', שאוגר בתוכו רע-בנים, רפורמים למהדרין תחת השם אורטודוקסים, והם לוחמים כנגד התורה וההלכה הצרופה, לקעקע יסודותיה, לא פחות מאחיהם הרפורמים הגלויים.

והנה לאחרונה ראש הממשלה, ושר הדתות, ועוד הרבה שייגעצי"ם חבריהם שימשו במדינת ישראל כ-שרים, שכל מטרתם היתה ללחום נגד התורה הקדושה ולהציק ולרדוף כל יהודי חרדי באשר הוא, כולל נשים וילדים, ובודאי בני תורה שנואי נפשם.

והנה ברחמי שמים כעבור שנה ממשלתם נפלה והתמוטטה, אבל רשעותם עדיין חיה קיימת מפעפעת ובועטת, ולא אמרו נואש מרשעותם ומדרכם הרעה.

והנה במדינה הזאת – כל יום שעובר קיללתו מרובה מחבריו, וילדיהם המסכנים שהם ממש תינוקות שנשבו, כל יום לומדים פחות ופחות על דברים בסיסיים של היהדות, וממש לא יודעים כלום, והמעט שלומדים לומדים בסגנון משובש, ששמים כל היהדות באור שלילי וחשוך, ולא זו אף זו מחבבים את הנצרות ואף את האיסלם בעיני כל הגילאים, כלומר מחנכים לכפירה, אבל אם כבר מדברים מ..דת, הרי מככבת הנצרות והאיסלם יותר מהיהדות, וזה ממש הנאמר בפרשה "וימש החושך".

ומתארים את שומרי תורה כעלוקות ופרזיטים וגנבים, וחיים על חשבונם. בשקרים מפורסמים, באין מפריע ומוחה, כמיטב תעמולת ה"שטרימר הנאצי", אוי להם, ואוי לנפשם, ממש "וימש החושך",

ובעזרת השם יתברך בקרוב יהפוך החושך הלזה לאור גדול, אור חדש על ציון תאיר.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה