חינוך ילדים

פרשת השבוע בא | ישיבת ברסלב מאיר

פרשת השבוע בא.., בפרשת השבוע עוסק ראש הישיבה בנושא של חינוך ילדים של דורינו, כידוע שהדור הזה, דור עוקבתא דמשיחא, מצטיין עם הרבה שינויים ביחס לדורות הקודמים, ואחד הבולטים שבהם, ריבוי הילדים והנערים וכו' הסובלים מ"הפרעות" שונות ומשונות למיניהם, וכל יום ויום מתרבים ה"הפרעות" והסובלים מהם. כגון הפרעות קשב, וריכוז, הפרעות רגשיות, הפרעות קוגנטיביות, ואובססיות והיפרים למיניהם (ADHD ADD וכיו').

חינוך ילדים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בא  

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

להורדה והדפסת העלון שבועי חסידי ברסלב, פרשת השבוע בא | חינוך ילדים.

וזהו (שמות י-א) "משה בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו". הדור הזה, דור עוקבתא דמשיחא, מצטיין עם הרבה שינויים ביחס לדורות הקודמים, ואחד הבולטים שבהם, ריבוי הילדים והנערים וכו' הסובלים מ"הפרעות" שונות ומשונות למיניהם, וכל יום ויום מתרבים ה"הפרעות" והסובלים מהם. כגון הפרעות קשב, וריכוז, הפרעות רגשיות, הפרעות קוגנטיביות, ואובססיות והיפרים למיניהם (ADHD ADD וכיו').

והנה עד לא מזמן לא ידעו לקרוא לילד בשמו, והיתה חוסר ידיעה וחוסר הבנה מינימלית, עד שהפכו תלמידים טובים ונשמות יקרות – ליצור  בזוי ומוחרם, וזרקוהו מכל המדריגות, ועד היום אין מספיק מודעות וגישה נכונה לנושא.

וזה בחי' "ויאמר ה' אל משה", בחי' מנהיגי ומחנכי הדור, "בא אל פרעה", אותיות הפרעה – תיגש להתמסר ולטפל נכונה בכל ריבוי הנשמות היקרות הסובלים מהפרעות שונות ומשונות, "כי אני הכבדתי את לבו", כלומר ממני יצאו הדברים, ואין הוא אשם בכך, כי אנוס הוא, ודעתו קטנה, ועל כן מתנהג כפי שמתנהג.

ומצב זה הוא אתגר וניסיון עבור ההורים ומחנכים, איך לטפל ולהתמסר עליהם, באופן שיגדלו נאמנים לה' ולתורתו, ויעבדוהו כפי הכלים שקיבלו מה' (ולא יזרקו לרחוב ח"ו, ע"י אי הבנתינו והתמסרותינו אליהם).

ואכן ילדים כאלו צריכים מסגרת המתאימה להם, שיעורים יותר קצרים, וגישה נכונה אליהם, ואלה שהם ככה כמו שהם עליהם נאמר (מנחות קו. במשנה) אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים, דהיינו שהם מקבלים במיעוט ההקשבה כפי יכולתם אותו שכר כמו המקשיב כל השיעור מתחילתו ועד סופו..,

ומה גם שהרבה מהם גאונים של ממש, ומוכיחים גאונותם בכל מיני תחומים, מצבים והזדמנויות.

אבל איך שלא יהיה העיקר הוא לשמור את העיקר את הבחינה של "ובלבד שיכוון לבו לשמים", כי זה נמצא אצל כל ילד ונער, ואוי ואבוי אם אנחנו נקלקל את זה, ע"י שלא נבין אותם, ונעניש אותם, ונכנה להם שם של גנאי, ונוריד להם פעם אחר פעם את המורל, ונשפיל אותם ונוריד להם את הבטחון עצמי עד אפס, ונדחה אותם בשתי ידיים למרחבי היאוש והרחוב, וששם ח"ו יחפשו תקוה לחייהם, רחמנא ליצלן..,

וכמו שבעוונות רואים אנחנו הרבה מהם ילדים טובים וכשרים ממש, שנפלטו לרחוב ממש עם חבורותיה וכל הגועל וכל המשתמע מכך, בבחי' (איכה ד, א) תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, ומי גרם לכך? ההורים והמורים והמנהלים שלא השכילו, להתמסר באופן הראוי והנכון לילד המסכן, ואילו היו תופסים ומבינים את הנקרא בזמן, היה ניתן להצילו, ולהפיק ממנו יהלום נפלא אמיתי, שנמצא בו ובתוכו.

והנה בשעתו הובחנו כמה בודדים הסובלים מבעיה והפרעה כל שהיא, אבל כהיום האחוזים הם גבוהים מאד מאד, ומיום ליום מתרבים, וכבר יש מקומות שהם הרוב ע"כ צריכים להרבות במסגרות שמתאימות להם (ואם צריך טיפול תרופתי – אין להמנע מכך הן בהוצאה כספית לפי היכולת הן בחיפוש אחרי הטיפול והכדור המתאים, וכן לא להתגבר על הבושה, כי זה טובתו ותכליתו לנצח).., ולשמור את העיקר בכל מקרה, דהיינו היראת שמים, ובפרט שהרבה מההפרעות חולפות עם הזמן, ככל שמתבגר, ובגיל 18-20, אין זכר למו, ועכ"פ אז הדברים יותר בשליטה עצמית (ואז אם קיבל את הטיפול וההדרכה הנכונה הוא פחות מתוסכל ועם פחות בעיות רגשיות בעניין זה וממילא ההתמודדות יותר קלה).

וע"כ חוב קדוש לשמור אותם עד אז, בקדושה וטהרה וביראת ה' טהורה העומדת לעד ואשרי משכיל אל דל, ובודאי יקויים בו ביום רעה ימלטהו ה', ה' ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ (תהלים מא).

בברכת התורה וכל טוב סלע

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש שמות לברכה או לעילוי נשמה

בעלון השבועי של הישיבה

וכמו כן למסור פדיון נפש לרב שליט"א

צלצלו 050-4161022

ישיבת "נצח מאיר" בנק הפועלים 311101 סניף 533

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה