פרשת השבוע קדושים

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' ערב שבת קודש לסדר פרשת השבוע קדושים

לכבוד…אחדשה"ט !

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע.

להורדת העלון השבועי לחץ כאן >> פרשת השבוע קדושים

הרב יהודה לייב פרנק זצל

וזהו (ויקרא יט-ב) "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו" הציווי וההכרזה השמימית "קדושים תהיו", צריכה ללוות את היהודי כל יום ויום במשך כל היום, ובמשך כל ימי חייו, כי השי"ת רוצה שיהודי יהיה קדוש, והשי"ת מחייב אותו על כך.

וזהו אחד ההבדלים הבסיסים והחשובים ביותר שיש בין יהודי לגוי.

והנה כדי להיות קדוש לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, ואף לא לעשות שום דבר כלל, כי מהות הקדושה הוא הכח הנפשי שיש ליהודי לפרוש מתענוגי והבלי העולם הזה, ומכל דבר שאינו לרצון ה'.

נמצא שהקדושה היא הכח שבאדם לומר "לא", ולפרוש בפועל, דהיינו להפעיל "ברקסים" ומעצורים, ולהצליח להשאר בעמדת "שב ואל תעשה". 

ומכיון שהעולם הזה קורץ מאד, ומושך מאד, ובולע את האדם, ומסיח ומבלבל דעתו של האדם מאד מאד, כי עריות ושאר תענוגות ועניני נהנתנות נפשו של אדם מחמדתן, ונמשך אליהם בקלות, וגם לסתם הבלים ובטלות האדם נמשך, ועל ידם האדם מאבד נצחיותו והעולם הבא, והרבה מאד פעמים הורס ומאבד ג"כ את כל העולם הזה..,

ואם האדם לא יפעיל מעצורים (סעיף הקדושה) עלול לאבד את הכל.

ובאמת ישנה קדושה יותר נעלה מקדושת הפעלת מעצורים שהיא הקדושה הבסיסית והמינימלית, כי הפעלת "ברקסים", פירושה שהלב חומד והגוף והנפש רוצים אלא שהוא מתגבר ואומר "לא" ונמנע. וזה דבר גדול מאד, ויש בה גבורת הנפש בבחינת (אבות פ"ד מ"א) איזה גיבור? הכובש את יצרו. והמצליח בכך, בפרט באופן קבוע ותמיד, אשר לו.

אבל ישנה דרגה יותר גבוה בהרבה, והיא "טהרת המחשבה והלב" שבכלל אינו רוצה מה שהשי"ת אסר, ומה שהשי"ת אינו רוצה ואוהב, שהוא הופך להיות אצלו "טבע" לא לחמוד ולא לרצות עניני נהנתנות, וכל דבר המקרבו לסכנה רוחנית, וכן מסתפק ומרגיל עצמו לא לאהוב ואף לשנוא ולבחול ממה שאינו שלו, ומה שהשי"ת שונא ולא אוהב.

והנה מכיון שהבלי העולם הזה ותאוות ורצונות רבים מאד, אין מספר להם, לכן ג"כ קל מאד לקיים יום יום הציווי הנפלא של "קדושים תהיו"…

ובעוגיה פחות, ובייגלה ו"ביס" פחות, שאדם נמנע למען קדושתו, הרי מקיים את המצוה, ומתעלה.

וכן בהסתכלות והצצה פחות בהאי עלמא שפילא.

וכן בקדושת המחשבה יוכל לקיים בכל שבריר שניה "קדושים תהיו" ולהתקדש בקדושה העליונה, ע"י שעוצר מרוצת מחשבתו מהבלי העוה"ז, וק"ו כשמנתב את המחשבות לתורה וקירבת ה'.

ואשרי מי שלא מסיח דעתו מציווי הקדוש הלזה, כי עניניו נוגעים יום יום, שעה שעה, וכל רגע ורגע בחיי האדם, והוא יסוד מוסד שהכל תלוי בו.

ועל כל פנים טוב מאד מדי פעם במשך היום לומר בפה מלא "קדושים תהיו, קדושים תהיו" להזכיר את עצמו ולהכניס לתודעה מצוה יקרה זו, שהעלמה והיסח הדעת משכיחים אותה וחשיבותה.

ועכ"פ טוב לעשות כן מיד בהתעוררו משינת הלילה, מיד אחר אמירת "מודה אני" ו"עלמא דאתי".

ויהי רצון שנזכה להיות קדושים כרצון ה' בשלימות

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב – שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד 

עַל-יְדֵי צְדָקָה בָּא יְשׁוּעָה. ספר המידות ערך ישועה !

כְּשֶׁרוֹאֶה אָדָם שֶׁמְּזוֹנוֹתָיו מְצֻמְצָמִין, יַעֲשֶׂה מֵהֶם צְדָקָה.

; עַל-יְדֵי צְדָקָה זוֹכִין לְפַרְנָסָה.

; הָעוֹסֵק בְּתוֹרָה וּבִצְדָקָה, זוֹכֶה לַעֲשִׁירוּת. ספר המידות ערך ממון !

כל תיקון העולמות תלוי במצות הצדקה. וצריכין לבקש מאד מהשי"ת שיזכה לקיים מצות הצדקה כראוי,

כי עיקר תיקון הצדקה שיתגלה כבודו יתברך שזהו קיום כל הבריאה,

על כן צריכים להשתדל ליתן צדקה לעניים הגונים באמת העוסקים לגדל כבודו יתברך

(לקוטי הלכות הל' מנחה ה"ו ד).

צדקה, איזו זכות !

התקשר, תרום והחזקת את התורה ולומדיה וזכות הרבים תעמו לך להתברך בכל מעשיך !!

050-4161022 מוסדות ברסלב מאיר

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה