צדיק וצדקה

עיקר התקשרות לצדיק הוא ע"י צדקה

שבזה אוחז במידתו (מידותיו) של הצדיק

(מה אני חנון ורחום אף אתה הי' חנון… ומרחם ומאריך אף)

שהוא נקרא צדיק על שם הצדקה

שמשפיע לכל, בבחי' הכתוב "צדיק חונן ונותן"

וכל אחד כפי מה שמרבה בצדקה

כן הוא מתקשר בבחי' צדיק

שממנו הרוח חיים ושלימות כל החסרונות 

וכל הטובות והברכות שבעולם

וע"כ ע"י הצדקה זוכים לחיים בחי' כן צדקה לחיים

וכמו שכתוב "צדקה תציל ממוות"

(רבי נתן מברסלב)

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה