ראשי תיבות שליט"א

ראשי תיבות שליט"א

פירוש הראשי תיבות הם :

 

שְׁלִיטָ"א – שיזכה לאורך ימים טובים אמן

שְלִיטָ"א  – שיחיה לאורך ימים טובים אמן

 

ועוד יש אומרים בבדיחות הדעת

שליט"א  -שיפול לבור י' טפחים אמן

 

תליט"א אומרים בדרך כלל לאישה  

תחיה לאורך ימים טובים אמן

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה