יארצייט רחל אמנו – י"א מר חשון

רחל מבכה על בניה... הילולת רחל אמנו

יארצייט רחל אמנו – י"א מר חשון. הוצא לאור ע"י ברסלב מאיר (מוסדות ברסלב בקבר רחל אמנו), לכבוד הילולת רחל אמנו.

יארצייט מאמע רחל'ס – רחל אמנו, י"א מר חשון.

קישורים לתפילות נוספות >>

רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר (בליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' ס"ז) שבכותל המערבי שם רחל אמנו שהיא השכינה כידוע – בוכה ומיללת על צרות ישראל, כי במערב שם רחל מבכה על בניה, נמצא שהמאמע רחל נמצאת ג"כ בכותל המערבי, אפשר לפגוש את רחל אמנו אלא גם בכותל המערבי, "כותל הדמעות" כדאמרי אינשי, ולבכות יחד אתה, אולי יחוס אולי ירחם, כי שערי דמעות לא ננעלו, ובמיוחד הדמעות של בעל בחירה שעודנו חי בעולם המסוכן הלזה, כי דמעות [על פי הרוב] הם הוכחה על כאב אמיתי ופנימי הפורץ החוצה בצורת דמעות. והשי"ת אשר חותמו אמת אוהב אמת ובמיוחד תשובה באמת, והבטחה של אמת שמבטיחים לו שבאה לידי ביצוע מעשי. ולא נשאר בצורה של קבלה והבטחה ערטילאית שאין אחריה כלום במעשים.    

וזה ג"כ בחי' מתה עלי רחל בדרך (ע' נצוצי אורות על הזוה"ק פ' וישלח, דף קעד. אות א) שהוא ר"ת מערב כסדרו, ללמדך על הקשר ההדוק בין רחל אמנו לכותל המערבי. _ (ומה שרבינו ז"ל הביא את הפסוק רחל מבכה, ולא את הפסוק מתה עלי רחל שהוא מערב כסדרו, משום שעיקר נושא רבינו ז"ל שם הוא ענין הבכיה, הכתובה רק בפסוק רחל מבכה).

והנה בעוונותינו הרבים יש לדור שלנו הרבה צרות על מה לבכות ובמיוחד יושבי ארץ ישראל על הרג שבי וביזה, ואין לאל ידנו אפילו להגן על עצמינו, וכן מחלות איומות ויתומים לאלפים, אוי לנו. אבל כל זה יש לו שורש בהתנהגות עם ישראל, ובעוונותינו הרבים העבירות והפגמים הם מרובים, ולא אפרט כדי שלא לקטרג ולא לפגום בכבודם של ישראל, אשר בשורשם קדושים וטהורים הם.

וכמ"ש רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' ז, אות ג) כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים ח"ו בעוונות רח"ל, כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות, כי כל היסורים הקשים שבעולם – אינם נחשבים כלל, כנגד המשאוי הכבד של עוונות ח"ו, כי כשישראל נופלים בעוונות ח"ו, זהו משאוי כבד מאד, שאי אפשר לישא כלל המשאוי הכבד הזה, בבחי' כמשא כבד יכבדו ממני (תהלים לח), כי מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל כלל לא, לפי גודל קדושתם משרשם וגודל דקותם ורוחניותם ע"ש באורך.

מוסדות ברסלב בקבר רחל

ועכ"פ יעדער איינער, דהיינו כל אחד ואחד, צריך לקחת את עצמנו לידיים ועכ"פ במסתרים תבכה נפשועל צרות הנפש שלו בעצמו, ועל חלקו בצרות ישראל, כי כל ישראל ערבים זה לזה ותפוסים ואדוקים ואחודים, וכל עליה וח"ו גם ירידה של כל אחד משפיע על הכלל, ועכ"פ המצב והתמונה של הכלל והפרט אשר לעינינו דורשת וזועקת לתיקון, אשר כל אחד יודע נגעי לבבו, וחוסר המעש, וקילקול במעשיו. והשי"ת אומר לנו אם כי בראתי יצר הרע, עכ"פ בראתי תורה תבלין תרופה ורפואה לכל ההוגים ועוסקים בה באמת יהא חלקנו עמהם.

ויהי רצון שנזכה למצוא יותר זמן לעסק התורה ולעשות העיקר עיקר.

ויש להתחזק בשמירת הזמן בכל הבחינות, ועכ"פ בזמן שאנו חייבים להיות בבית המדרש לבטח נתחזק לשמור עליו כעל בבת עינינו, ונדייק ונתאמץ להגיע לבית המדרש בזמן הקבוע בלי שום תירוץ בעולם, כי העיקר חייב להיות עיקר. וגם בהיותינו בתוך כותלי בית המדרש יש לשמור על הזמן שלא יתבזבז לריק בין כוס תה לכוס קפה, ובין שיחה נימוסים לבין חדשות וכו'…

והתורה מונחת בקרן זווית, ואשרי המשכיל לחטפה, וכדאמרי אינשי תורה איז די בעסטע סחורה, וכל חפצים לא ישוו לה, והיא חמדה גנוזה אצל השי"ת, והיא אילת אהבים ויעלת חן, שמעלה חן על לומדיה, והיא היא החיים, ובלעדיה אין חיים, והכל הבל ורעות רוח ודמיונות והזיות וחזיון שוא, ודדיה ירווך בכל עת, והיא תהי' שעשועינו, ושמחת נפשינו ובלעדיה לא נרים ידינו ורגלינו, ואף לא ננשום וכמ"ש חז"ל (מכילתא דרשב"י פ' יתרו, סי' יד) לא תנאף, לא תהנה אף, דהיינו שגם כל שאיפת אוויר לחיות ג"כ צריך להיות ע"פ התורה הקדושה שהיא רצונו יתברך… יהי רצון שתמיד נרגיש החיות שבתורה.

בברכת התורה ולומדיה מוסדות "ברסלב מאיר" אתר של חסידי ברסלב – פשוט לטעום טעם של ברסלב

מסירת שמות לברכה ותפילה בקר רחל אמנו

המעוניינים יכולים למסור שמות ומספר טלפון לחזרה של נציג המוקד או בדף התרומות

תשקיעו עכשיו – ואמא רחל ותפעל עבור הישועה שלכם

בברכת התורה ולומדיה

 יהי' רצון שיתקבלו התפילות והברכות ברצון

ותראו פירות עולם, טובים ומתוקים בתוך שאר כלל ישראל.

לבירורים ושאר שאלות ברסלב מאיר 050-4161022 ; 052-565-2005

  שם פרטי ושם האמא (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם פרטי ושם האמא, יש לפרט את הבקשה, כגון : לברכה • ישועה • זיווג הגון • רפוא"ש • שמחת חיים...
  עבור 40 יום תפילה בקבר רחל אמנו -
  יש להשאיר מספר טלפון ליצירת קשר !

  בתרומה חד פעמי או הו"ק
  עבור סעודות עניים הגונים !

   

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה

  פתח שיחה
  ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
  כנסו להעברת שמות לברכה ותפילה בקבר רחל