ר' נחמן מטשערין

נחמן גולדשטיין – ר' נחמן מטשערין.

רבי נחמן גולדשטיין, הידוע בשם "ר' נחמן מטשערין", או "בעל הפרפראות" (תקפ"ה-תרנ"ד), ודמות ברסלבית לדורות הבאים.

ביוגרפיה

ר' נחמן נולד בשנת תקפ"ה לאביו ר' צבי אריה, בנו של ר' אהרן רבה של העיר ברסלב, שהיה מבחירי תלמידיו של רבי נחמן מברסלב.

התפרסם בצעירותו לגאון ומעמיק, ובעודו צעיר מבן 20 כבר הוכתר לרבה של העיר טשערין שבאוקראינה.

התקרב בילדותו לר' נתן שטרנהרץ, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, כשנשלח על ידי אביו ללמוד אצלו תורה. היה מחביבי תלמידיו של ר' נתן, שאף כיבדו מאד למרות גילו הצעיר, והתבטא כי מה שרבי נחמן השתמש בזכות אבות בשביל לקרב את סבו ר' אהרן, היה עיקר כוונתו לנכדו ר' נחמן מטשערין.

ר' נחמן קיבל מר' נתן את ה"תורה שבעל פה" של ברסלב, שיחות וסיפורים שמעולם לא הועלו על הכתב, והיה לדמות מפתח בכל מה שקשור למסורת מר' נחמן מברסלב. בספרו "פרפראות לחכמה", הפירוש הראשון על ליקוטי מוהר"ן של ר' נחמן מברסלב, מביא ר' נחמן מטשערין את סיפורה של כל תורה ותורה שמופיעה בליקוטי מוהר"ן, כפי שקיבל זאת מר' נתן בעל פה, או כפי שכתב ר' נתן בספר חיי מוהר"ן שהיה אז בכתב יד מופקד בידיו של ר' נחמן.

נפטר בי"ג אדר בשנת תרנ"ד בעיר טשערין. ממשיך דרכו היה נכדו-תלמידו, ר' אברהם שטרנהרץ.

חיבוריו ופרסומיו.

ר' נחמן היה סופר פורה ביותר וחיבר עשרות ספרים. במקביל גם פרסם והוציא לאור את כתביו של רבו ר' נתן מברסלב.

 • חיי מוהר"ן. ספרו של ר' נתן מברסלב (על חייו של רבו ר' נחמן מברסלב) שלא הודפס בחייו מחשש לתסיסה שיגרום הספר בקרב המתנגדים לחסידות ברסלב. אחרי פטירתו של ר' נתן הועבר כתב היד לידי ר' נחמן מטשערין שפרסם את הספר שנים לאחר מכן, תוך שהוא משמיט סימנים אחדים מתוך הספר מחד, ומוסיף מאידך פרקים רבים ממה שקיבל מר' נתן בעל פה.
 • ימי מוהרנ"ת. ספרו הביוגרפי של ר' נתן מברסלב. בספר מספר ר' נתן על חייו, התקרבותו לרבי נחמן מברסלב, ההתנגדות שהתלוותה אליה, ועל נסיעתו לארץ ישראל. כתב היד של הספר נותר גנוז עשרות שנים עד שר' נחמן מטשערין הוציאו לאור.
 • ספר המידות עם מראי מקומות. ספר המידות הוא אחד מספריו של ר' נחמן מברסלב, שר' נחמן מטשערין הוסיף לו מראי מקומות.
 • אוצר היראה (ליקוטי עצות המשולש). אחר שהוציא ר' נחמן מטשערין את הספר ליקוטי עצות מהדורא בתרא, הוא הוסיף ללקט עצות גם מספרי רבו ר' נתן מברסלב, וקיבצם יחד לספרו הגדול "אוצר היראה" בן ארבעה כרכים, שמשמש גם כקיצור לספר ליקוטי הלכות של ר' נתן.
 • עלים לתרופה. לאחר פטירתו של ר' נתן, סובב הרב מטשעהרין אצל תלמידיו ובניו, קיבץ את המכתבים שכתב ר' נתן, והדפיסם בספר "עלים לתרופה – מכתבי מוהרנ"ת".
 • פרפראות לחכמה. חיבורו המרכזי של ר' נחמן מטשערין (שעל שמו נקרא לפעמים בקרב חסידי ברסלב – "בעל הפרפראות"). הפירוש השיטתי הראשון על הספר ליקוטי מוהר"ן של ר' נחמן. בספר מובאים בין היתר סיפורים ושיחות שקיבל הרב מטשערין מרבו ר' נתן ושופכים אור על הבנת תורותיו העמוקות של ר' נחמן מברסלב. הפירוש הינו בסיס לפירושים האחרים שנכתבו במשך הדורות על הספר ליקוטי מוהר"ן.
 • ליקוטי תפילות ותחנונים. כהשלמה לספרו של רבו ר' נתן מברסלב – ליקוטי תפילות, כתב ר' נחמן מטשערין תפילות לכל התורות בליקוטי מוהר"ן שר' נתן לא כתב עליהן תפילות. הספר הודפס בחיי המחבר, בשנתתרל"ו, ובשנים מאוחרות יותר הוא שולב במהדורות אחדות לתוך הספר ליקוטי תפילות של ר' נתן.
 • יקרא דשבתא. הספר מבוסס על שיחתו של רבי נחמן מברסלב, על פיו ניתן לפרש על פי כל תורה ושיחה של רבי נחמן, את כל התורה כולה. בספר מבקש המחבר להוכיח את אמיתות השיחה, כשהוא עובר מסימן לסימן בליקוטי מוהר"ן, ומפרש על פיו את כל ענייני השבת.
 • זמרת הארץ. הספר מבוסס על אותו רעיון של הספר יקרא דשבתא, כשהפעם הוא מבאר את ענייני ארץ ישראל, על פי כל סימן וסימן בליקוטי מוהר"ן.
 • ירח האיתנים. גם ספר זה מתבסס על העיקרון הנ"ל, כשהפעם מבאר המחבר את ענייני החגים של חודש תשרי, על פי כל סימן וסימן בליקוטי מוהר"ן. את הספר לא זכה המחבר לפרסם בחייו, והוא הועבר יחד עם הכתבים האחרים לנכדו ר' אברהם שטרנהרץ שפרסם את חלקו בשנת תשי"א, יחד עם ספרו טובות זכרונות.
 • נחת השולחן. גם ספר זה מתבסס על העיקרון הנ"ל, כשהפעם בא המחבר מכיוון שונה, ומפרש את כל הסימנים בשולחן ערוך על פי הסימן הראשון של ליקוטי מוהר"ן.
 • דרך חסידים ולשון חסידים. שני כרכים בהם ליקט הרב מטשערין מתורותיהם של גדולי החסידות בדורותיה הראשונים, על פי ערכים.

חלק ניכר מכתביו לא הספיק ר' נחמן להדפיס בחייו, והם נותרו בכתב יד. חלקם הודפסו לאחר פטירתו בידי תלמידיו, וחלקם נאבדו במלחמת השחרור, בעת בריחת נכדו ר' אברהם שטרנהרץ מביתו שבעיר העתיקה בירושלים. ספר אחד שניצל בחלקו והודפס על ידי ר' אברהם שטרנהרץ, הוא הספר "ירח האיתנים".

כתיבת תגובה