שבח ארץ ישראל

שבח ארץ ישראל

נאמר בתורה (במדבר יג, ב) "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען".

יש לפרש דהכי קאמר: "ויתורו את ארץ" היינו שיתנהגו בה כתיירים.

שדרך התיירים להנות מכל מה שרואים, ולהתפעל מכל נקודה טובה, וגם מבטאים את התרגשותיהם בפה.

אבל הם [המרגלים].. הוציאו דיבת הארץ…

וכן ישנם אנשים שיודעים רק להתלונן כמה קשה להם בארץ

[למרות שיש בדבריהם משהו אך לא מצד הארץ !! אלא מצד המדינה הממשלה השילטון ההרסני והכופרני המסיטים רודפים כל צד הגיוני ובפרט יהדות, ממשל ואנשים ללא כל ניסיון וטקט והבנה לאן הם מובילים והשלכות לעתיד…],

כאילו בחו"ל הכל מזהיר וכולם מצליחים וגם אם כן לא לחיי נצח הם אוגרים את מונם וזמנם… 

והתיקון לחטא המרגלים – מוטל על כל אחד מאיתנו, לעשות ההיפך ממה שהם עשו !

אלא לעשות רצון ה' כפשוטו, ולשבח ולפאר ולרומם כל נקודה טובה שנוכל למצוא בארץ ישראל,

הן ביופיה, בגידוליה החקלאים בתבואתה ובפירותיה, בפרחיה, הריה, גבעותיה, ימה, נחליה ומעיינותיה, בשמיים המיוחדים שבה, בתושביה היהודים [למרות שהממשלה מייבאת גויים – כדי שיהי' מי שיצביע להם בבחירות !!] וכל וכיוצא ובכל דבר.

ולא רק בארץ ישראל אלא בכל דבר שיש שם רצון ה', צריכים לשבח ולפאר ולרומם

בבחי' (ישעיה ג-י ) אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. שיש לשבח את הצדיקים, וכל דבר שיש להשי"ת נחת רוח מכך.

ודבר זה מיישר את השכל של האדם ושל שומעיו והתלויים בו, ומקרבם להשקפות הנכונות ומקרבם להשי"ת.

279-Shlah – ניתן להוריד את העלון השבועי של הישיבה בקובץ PDF להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה