שופר

שופר

שופר לשון שפרו מעשיכם…

כי התשובה והתפילה מועילה ומתקבלת ברצון וחביבות יתרה

כשאדם מראה שהוא רציני (לא כמו ילד קטן שמבקש סליחה ובורח)

אלא מראה השתדלות ורצון לתקן ולשנות,

אפי' בדברים קטנים אבל קבועים וחזקים,

להתקדם רוחנית להשתנות במידות טובות…

תנסו את זה בשלום בית, עם חברים,

ברוחניות והתקרבות לה' ית' – תראו ברכה !

כתיבת תגובה