שיעורים בספר ליקוטי הלכות

הרב לוי יצחק בנדר זל

שיעורים לשמיעה והורדה מאת ראש ישיבת ברסלב

הרב החסיד הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

בספר הקדוש ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב תלמידו של רבינו נחמן מברסלב

אשר נמסרו בישיבת ברסלב ובהם מוסר ויראת שמים ועיצות ודרכים בעבודת ה'

יתגבר כארי לקום,

אמונת הרצון ובטחוןהכלל והיסוד הוא הרצון לשם יתברך,

להיות חזק בהתבודדות לעולם,

נקודה טובה בחי' אלוקות, ואף שרואה,

להמשיך חיות אל המלכות, להמשיך חיות אל המלכות ע"י עסק התורה, להמשיך חיות אל המלכות 08

כשהאדם ידע שמוחו אינו בשלמות,

לא תוכל לכלותם מהרה, ערלת הלב,

גדלות המוחין הוא מה שזוכה לדעת אמיתת הדין,

כל המצוות נקראים עיצות,

בשעת החורבן מקבלים חיות מבחי' העלמה,

עורה כבודי עורה, התעוררות השינה,

לדון אחרים לכף זכות, י"ג מידות של רחמים,

יש אנשים שישנים שבעים שנה !!.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה