שמירה למגיפה

שמירה למגיפה

סגולה גדולה ונפלאה להשמר מכל רע בזמן תחלואי ילדים ומגיפה (כמו בימינו במגיפת הקורונה רח"ל).
בדוק ומנוסה מהגה"ק מו"ה משה טייטלבוים בעל 'ישמח משה'
ומשאר צדיקים מפורסמים הגה"ק מצאנז, בעלז, שינאווע, סיגעט, ליסקע
ועוד כמה וכמה גדולי עולם זיע"א
רצוי להדפיס ולתלות בפתח הבית – (העיקר שיהי במקום צנוע ולא ליד פחים).
ולהשם הרחמים והסליחות לשלוח רפואות וישועות לכל חולי עמו ישראל. אמן.
וכמובן על פי דעת תורה מאת הרבנים – להשמע לכללי משרד הבריאות.

סגולות ברכות ותפילות לשמירה מהמגיפה :

מגיפת הקורונה בישראל כנסו לומר תפילה נגד הקורונה | 100% יהדות בשמחה

ברכת הבית | ברכת הבית מאתר הברכות של ישראל

סגולה וקמעות מרבי נחמן מברסלב

שמירה למגיפה
שמירה למגיפה מן הקורונה וכל שאר מגיפה – יש להדביק בכניסת הבית

קמע לשמירה מהמגיפה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה