שפע של ישועות

תיקון הכללי

תיקון נשמות החיים והמתים !

(חיי מוהר"ן שז – שט)

אמר רבינו רבי נחמן מברסלב :

אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל,

כי בשבילי איני צריך לעשות כלל

רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך.

אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו

אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו וכו' !!

עוד אמר בעניין תיקון נפטרים (חיי מוהר"ן שט):

הצדיק האמתי יכול לעשות טובה גדולה להאדם גם אחר פטירתו לעולם הבא [למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון].

ודע שעיקר המניעה שמונעין את מי שאינו זוכה שאין מניחין אותו לילך להצדיק האמיתי לקבל תיקון, הוא רק מה שמדיחין ומסיתין אותו מזה, ומבלבלין אותו בכפירות והסתות שאין בהצדיק ממש [כאילו לכל אחד ולכל רב ולמפורסמים – יש את הכוח לתקנו, כמו הכוח שיש להצדיק האמת].

כי גם שם בין המלאכי חבלה והקליפות – יש מתנגדים גדולים על הצדיק האמת ודרכו כמו בזה העולם ממש [כידוע לכל, כל אחד נהיה רב ומקובל העושה פדיונות ותיקוני נפטרים כאילו באמתחת ידו לעשות כן כמו הצדיקי אמת.., והאנשים מטעים מאד מאד והכל כדי – לא להגיע לקבל את התיקון מהתלמיד החכם והצדיק האמת, רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים].

על כן העיקר [אומר רבינו רבי נחמן מברסלב תשמע עיצה טובה לחיי עולם הזה וחיי עולם הבא – לקח זאת בדעתו [שהאדם יקח את הידיעה הזאתחזק בדעתו מחשבתו ופנימיות לבבו] לבלי להניח עצמו לפתות ולהסית אותו שם [והוא הדין גם לתיקון בעולם הזה], רק יעמוד על דעתו שם בחזק לילך דיקא להצדיק האמת, ואז [אחרי שיעבור את הניסיון וההסתה כשיראו שהוא רציני וחזק בדעתו לילך רק לצדיק האמת] בודאי יניחוהו !

ושמעתי שאמר גם שם צריכין חיזוק אמונה בהצדיק.

וסיפר מעשה על זה מה שארע בארץ ישראל אצל הצדיק רבי מנדל מויטפסק עם אחד מאנשיו שמו רבי נח שנפטר על הספינה וכו':

 בברכת התורה ולומדיה – חסידי ברסלב

שפע ישועות

ביום הפורים פרוזים ומוקפים י"ד, ט"ו באדר

ובעת משתה היין המלכותי

יערך תיקון הכללי – המסוגל להכל !!

שפע של ישועות ברכה והצלחה, זיווג הגון, זרע של קיימא, פרנסה ברווח ובנחת, שמחת חיים, התרוממות והתעלות רוחנית, סייעתא דשמייא, ושמחת חיים. ולהבדיל תיקון אמת לנפטרים, תיקון נשמות ע"פ ברסלב..,

ע"י גדולי חשובי רבני חסידות ברסלב – מוסדות ברסלב

בתרומה סימלית עבור חסידי ברסלב ארוחות צהריים חמות ועזרה לנזקקים במשך השנה !

ובזכות זה יתקיים בכם דברי הצדיק – מי שנותן לי לו אני נותן.

לפרטים נוספים והתקשרות לצדיק האמת ותלמידיו לזכות לתיקון אמיתי בעולם הזה ולעולם הבא

צלצלו עוד היום 050-4161022

לתרומות ורישום>> תרומות יתקבלו לנותנים בשמחה וברצון !!

ורבינו נחמן יהי' בעזרכם !

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה