תהיה אהוב למטה ונוח למעלה.

בס"ד, ישעיהו גלינסקי.

רבי אבא עמד בפתח העיר לוד, לפתע ראה אדם יושב על בליטה שיצאה מצד ההר, ומרוב עייפות נרדם אותו האיש..

רבי אבא המשיך להתבונן בו, ופתאום ראה נחש מתכלב לבקרב לעברו, בדיוק באותו הרגע הגיחה חיה אחרת והרגה את הנחש..

התעורר האיש וראה את הנחש המת לידו, קם והלך לדרכו.

בדיוק שעזב את המקום אותה הבליטה שעליה הוא ישב נפלה אל העמק שלמטה..

לאחר שראה את כל המחזה, ניגש ר' אבא אל האיש ושאלו: "מה עשית שהקב"ה עשה לך שני ניסים כאלו?"

ענה לו אותו אדם: "מימי אם עשה לי אדם רעה, מיד מחלתי לו. ואם היה קשה לי למחול מיד לא עליתי על מיטתי טרם שמחלתי לו, ולא נטרתי לו שנאה כל היום על אותה הרעה שעשה לי, ולא די בזה, אלא עוד שמאותו יום והלאה השתדלתי לעשות לו רק טובות".

בכה רבי אבא ואמר: "גדולים מעשיו של זה מיוסף, כי ביוסף אלה היו אחיו, ודאי, שהיה לו לרחם עליהם מחמת האחווה, אבל מה שעשה זה – עם כל בני אדם, אפילו הזרים לו, הוא גדול מיוסף, ראוי הוא שהקב"ה יקרה לו נס על נס.." (זוהר, מקץ)

כולנו נפגעים מאנשים, כולנו רוצים לפעמים לנקום ולהחזיר על פגיעתנו..

אומר הקב"ה אתה תהיה סלחן, אתה תסלח למי שפגע בך אני אסלח לך שאתה פגעת בי, ואז תהיה נקי מכל חטא..

ולא רק נקי מחטא, אלא אדם כזה גורם נחת רוח לבורא עולם, עד כדי-כך שזוכה לניסים גלויים לפי שמדמה עצמו למידותיו של הקב"ה – חנון ומרבה לסלוח..

תהיה ותרן ונח לסלוח, ובכך תהיה אהוב למטה ונח למעלה..

יום טוב ובשורות טובות – לגאולת והצלחת עם ישראל.אמן!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה