תהילים לפי מזלות

קריאת תהילים לפי חודש העברי שבו נולדתם ולפי המזלות - מהספר שימוש תהילים לרב האי גאון.

קריאת תהילים לפי מזלות ועל פי החודש העברי שבו נולדתם.

שימוש תהלים לרב האי גאון, מפתחות לספר תהלים כל מזמור והסגולה שלו.

המזל של כל יהודי הוא לפי החודש העברי (ניתן למצוא את התאריך לידה בת"ז).
כלומר אם נולדתי בחודש סיון, אבל אני מזל סרטן וכו'…
ותזכרו – גלגל החודשים מעל גלגל המזלות – וישראל מעל המזל !

הכוח שבקריאת תהילים

בשנים האחרונות החלה מגמה מבורכת של התעוררות רוחנית חזרה ליהדות והתחזקות באמונה, רבים חשים את הפסוק לא רעב למים לא רעב ללחם כי אם לשמוע דבר השם – הנפש האלוקית צמאה למזון רוחני. קריאת פרקי תהילים שכתב דוד המלך נעים זמירות ישראל – כשאומרים בכל יום ! אפילו פרק אחד ! ולאחר מכן תפילה אישית מהלב… אזי הם כלי בדוק ומנוסה לקרבת אלוקים לצעוק לבקש לדבר ולהתקשר עם בורא עולם, דבר זה מושך אור גדול ושפע רוחני רב על האדם.

תהילים לפי מזלות :

איזה מזל את/ה ? חפשו לפי החודש העיברי

תשרי (מזל מאזניים) – פרק כ"ז
חשון (מזל עקרב) – פרק פ
כסלו (מזל קשת) – פרקים ס"ז, צ"ג
טבת (מזל גדי) – פרק נ"ט
שבט (מזל דלי) – פרק כ"ג
אדר (מזל דגים) – פרק קכ"ו
ניסן (מזל טלה) – פרקים קי"ד, צ"ב
אייר (מזל שור) – פרק צ"ה
סיון (מזל תאומים) – פרק ק"ז
תמוז (מזל סרטן) – פרק צ'
אב (מזל אריה) – פרק קל"ז
אלול (מזל בתולה) – פרק צ"ד

שיהי לכם במזל טוב ! מומלץ שתקראו גם :

ביום ההולדת – טוב מאד לעשות חשבון הנפש ולומר – תפילה ליום הולדת

ברכות ליום הולדת – מאתר הברכות של ישראל

תהילים לכל הישועות :

מחכים לזיווג האמיתי שלכם ? סגולה נפלאה לזיווג הגון

מאת רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל קראו מזמור קכ"א עם תפילה לזיווג הגון !

כמו כן טוב לקרוא מזמורים ל"ב, ל"ח, ע', ע"א, קכ"ד, נ"ה.

סגולה להצליח במסחר ובעבודה – לומר פרקי תהילים קיד , תהילים סג

למי שפגע בו/ה עין רעה – יש לומר מזמור ל"א / וגם 11 פרקי תהילים ותפילה נגד עין הרע.

לכל המזמורים והסגולות בתהילים כנסו – סגולות תהילים לרב האי גאון

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה