תיקון הכללי | חבלים נפלו לי בנעימים

תיקון הכללי מזמור טז פסוק ו 

חבלים נפלו לי בנעימים

כל החלקים שנפלו בחלקנו — כולם נעימים,

כי נפלו בחלקינו התורה הקדושה והצדיקים,

ארץ ישראל וירושלים, והמצוות, ועסק התורה והתפילה ועבודת ה´,

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, ומה יפה ירושתינו.

אף נחלת שפרה עלי..,

היינו גם חלקי [לשון נחלה] האישי בעבודת ה´ יפה ונחמד הוא.

פירוש אחר  חבלים נפלו לי בנעימים.

הוא כעין מה שאמרו מעט אור דוחה הרבה מן החושך,

כן החובלים נופלים בפני הנעימים ומנעימים.


ויש מוחין דארץ ישראל בחי´ נועם, עיי"ש.
ועיין בליקו"מ (ח"ב סימן עא) שיש מוחין דחו"ל שהם בחי´ חובלים,

אף נחלת שפרה עלי.

היינו נחלתי וחלקי (רמז לנחל נובע),

ועכ"פ רואים איך ביטא שמחת יהדותו וחלקו בין הצדיקים שבטלים לצדיקי אמת (כנ"ל בפסוק ג).

והוא כעין אשרינו, ואשרינו.

(מתוך ספר "שי למורא" על התיקון הכללי של רבי נחמן מברסלב)

בהוקרה מקווים שנהנתם – ישיבת "נצח מאיר" – ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה