תיקון הכללי | שמחו בהשם וגילו צדיקים | וידוי דברים

שמחו בה´, וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב.

כי מי שליבו עקום עם עקמומיות כלפי ה´ בטענות מטענות שונות ומשונות

לא יוכל לשמוח ולרנן,

אבל הצדיקים ישרי לב, תמיד טוב יהי´ להם – ויודו וישירו לה´.

שמחו בה´.

זו עצה ראשונה — והיא עצה כללית,

לשמוח ולהגביה לבו בדרכי ה´ שזכה להיות מעבדי ה´ ועושי רצונו.

ולהתפאר תמיד בו.

וגילו צדיקים זו עצה שניה

שמי שרוצה לשרוד, צריך לשמוח תמיד.

וכאומר צדיקים — החזיקו וחיזקו בשמחה וגיל.

ועצה שלישית והרנינו כל ישרי לב — היינו להרנין לב שבורי לב הישרים.

א"נ לרון ולהודות לה´ על כל דבר.

א"נ שמחו, וגילו, והרנינו צדיקים — על החסד שה´ עושה ועשה לכם.

חטאתי אודיעך, ועווני לא כסיתי

חטאתי אודיעך, ועווני לא כסיתי (מלפניך, וגם מלפני הצדיק, כמבואר בלקו"מ (סי´ ד)) אמרתי אודה עלי פשעי לה´ ואתה נשאת עוון חטאתי — סלה, היינו תיכף ולנצח.

חטאתי אודיעך. ועווני לא כסיתי, אמרתי אודה עלי פשעי וכו´. בכמה לשונות חוזר על גודל מעלת הוידוי, על חטא, עוון ופשע. ושעי"ז מובטח לו נשיאת עוון וכמ"ש ואתה נשאת עוון חטאתי. סלה (תיכף).

והיא מ"ע דאורייתא כמ"ש הרמב"ם.

ואם העולם הי´ יודע גודל מעלתה — היו בוודאי מהדרין במצות הוידוי.

(מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי, מתוך ספר "שי למורא" על התיקון הכללי)

ניתן להזמין חוברות של תיקון הכללי וסדר וידוי – לזיכוי הרבים במחיר הפצה ! לפרטים 050-4161022

האתר הרשמי של תיקון הכללי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה