תיקון זאת חנוכה – הכל הולך אחר החיתום

התיקון של זאת חנוכה, כי הכל הולך אחר החיתום ואזי אפשר להמתיק את הדינים ולהמשיך את האור של 8 ימי בראשית בסוף האור האין סוף לחיי היומיום. הרשמו לתיקון הגדול ותזכו לישועה שלכם!

מה העניין של תיקון זאת חנוכה סגולות ותפילות? אף פעם לא הבנתי מה העניין הרי 8 ימים עובדים את השם מדליקים נרות ומתפללים למה ביום השמיני נזכרים שיש סגולה?!

בכל זאת זהו סיום המצווה של ימי החנוכה – ויש עניין גדול דווקא בסוף להתחזק ולסיים בהידור את המצווה, כי הכל הולך אחר החיתום! אז אם לא התפללתם וכיוונתם עד עכשיו – זה הזמן לפעול, כי כוח התפילה ביום זה הוא עצום, ורבים מספרים על ישועות שזכו להם בזכות תפילה מעומק הלב אל מול שמונת נרות החנוכה.

כדברי רבי ישראל מרוז'ין: מה שצדיקים יכולים לפעול אצל השם יתברך בראש השנה ויום הכיפורים, יכול כל יהודי לפעול בזאת חנוכה (נר ישראל, חלק ב', עמ' י"ח).

מראש חודש אלול עד חנוכה מאירה ברקיע כעין תבנית יד הפשוטה לקבל בעלי תשובה. (רבי דוד שפירא מדינוב בשם אביו ה"בני יששכר" מקובל אצל הצדיקים), כי 'זאת חנוכה' (שהוא גם יום שמיני) הוא במלכות' (אמרי נועם' מדזיקוב חנוכה חלק א).

מקור המנהג הוא ע"פ המדרש (שיר השירים א, ט) "עושין סעודה לגמרה של תורה", וכן נוהגים בחנוכה בגמר המצווה של יום האחרון של זאת חנוכה לציין ולהתחזק בסיום המצווה, הזדמנות אחרונה מבצע אחרון – צריך להתעורר ולהשתדל לפחות שהסוף יהיה עם כל הכוחות שנצליח לפעול ישועות.

נהגו לקרות בשם "זאת חנוכה" בעקבות הקריאה חומש במדבר (ז' פ"ד – ח' ד') המתחילה בנשיא לבני מנשה שהוא המקריב ביום השמיני, וממשיכים עד הנשיא השנים עשר ומסיימים ב"זאת חנוכת המזבח".

החסידים נוהגים ביום זה להרבות בסעודה תוך שירות ותשבחות שזה הופך את הסעודה לסעודת מצווה, ותוך כדי התעוררות ודביקות בהשם יתברך מתפללים ומסוגלים לפעול רחמי שמיים לקבלת הבקשות לניסים ונפלאות.

תיקון זאת חנוכה סגולות ותפילות

בעל בני יששכר מביא שבחנוכה יש אפשרות לעורר פקידת עקרים ועקרות כמו בראש השנה, הנה לדעתי עיקר העניין עיקר הסגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל 'זאת חנוכה'. (כסלו מאמר ב'). יש אומרים שבכל ימי החנוכה – בחי' שמן הטוב יורד…

כשמתפללים ליד נרות החנוכה זוכים לישועות ורואים ניסים ונפלאות

הרשמו לתיקון של זאת חנוכה

ע"י חסידי ברסלב

בוואטסאפ 052-565-2005

לתרומות בדף התרומות תרומות צדקה מעשרות

סגולת שריפת הפתילות ביום "זאת חנוכה"

מי שזהיר במצוות הדלקת נרות חנוכה, יזכה לחכמה, וינצל מאויבים, ויזכה לקום בתחיית המתים, וינצל מדינה של גיהנם.
ויזכה לאריכות ימים.

סגולה לאדם שסובל משושנה ברגל, שימרח את השמן שנותר מנרות החנוכה על הרגל, ובעזרת השם יבריא.
שאומרים: "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים". פירוש, מהנותר בקנקני השמן של נרות החנוכה – נעשה נס ל"שושנה"
שימו לב שמדובר בשמן שנותר לאחר שכבר דלק חצי שעה, כי זה השמן מוקדש למצווה ולא ניתן להינות ממנה וגם במותר השמן טוב להתנות עליו לפני..

את השמן שנשאר כל יום מההדלקה טוב לשמור בצנצנת, זוהי סגולה לרפואה. מומלץ למרוח במקום שכואב.

סגולה לזרע של קיימא

ב"זאת חנוכה" הנר השמיני ישנה סגולה לבקש פרי בטן לכל העקרות שמכירים.

לזרע של קיימא יש לומר מזמור פ בתהילים, ולאחר מכן תפילה קצרה זאת:

אנא אלוקים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת". ראה את הגפן הזאת (יש לומר את השם של האישה עבורה מתפללים), איך אין לה פירות, איך היא רוצה להיות גפן פוריה בירכתי ביתה, תן לה ילדים.

וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ

מזמורי תהילים לומר בזאת חנוכה:

ואלו מזמורי תהילים שטוב לומר לכל הישועות ביום זאת החנוכה:

תהילים צ"א,
תהילים ל',
תהילים ל"ג,
תהילים ס"ז,
תהילים י"ט,
תהילים ק',
תהילים קל"ג

בסוף כל המזמורים יש לקרוא תפילת אנא בכוח.

רוצים עוד הרבה תפילות ותיקונים? התקשרו ותרשמו במוקד התפילות של חסידי ברסלב.

סגולות לזאת חנוכה

סגולה גדולה לעשות בסוף חנוכה, לכתוב פתק עם בקשות ותפילות ולשים בחנוכיה לשמור שם כל השנה עד חנוכה הבאה, ולאחר שנה בע"ה לפרסם הישועה, פשוט לכתוב לקוות ולהתפלל להשם!

שריפת הפתיליות במוצאי חנוכה בקהילות רבות נהגו לשרוף את השמן והפתילות הנותרים מנרות החנוכה ברוב עם בלילה, ויש שהקפידו לשורפם דווקא ביום כשריפת הנותר מן הקדשים שאינה אלא ביום. יש נוהגים להמתין ולשמור את הפתילות והשמן עד שריפת חמץ בערב פסח, אך לדעת רוב הפוסקים ראוי למהר ולשרוף את השמן מיד בתום חג החנוכה, כדי שלא יבוא בטעות להשתמש בו.

אסמכתא למנהג בוא במדרש תנחומא (נשא כט) בזו הלשון: "נר חנוכה שהותיר בה שמן ביום ראשון, מוסיף עליו כל שהוא ומדליקו ביום שני, וכן בשאר הימים, אבל הותיר ביום שמיני עושה לו מדורה בפני עצמו. למה, כיון שהוקצה למצווה – אסור להשתמש ממנו".

וכן בשולחן ערוך (סי' תרע"ז ד) "הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו, שהרי הוקצה למצותו.

מקובל בעולם שיום הכיפורים ושמיני עצרת הם סוף האפשרות לתשובה, אך מקובל מפי הבעל שם טוב הקודש שדווקא זאת חנוכה הוא הסיום הסופי של הימים המסוגלים של עשיית התשובה.

הקב"ה כל כך אוהב אותנו מרחם עלינו ומחכה לנו בהוצאת הגזר דין של ראש השנה ויום כיפור ושמיני עצרת עד חג החנוכה אולי אדם מתוך שמחה יתן תודה והודיה להשם יתברך ידליק נרות ויתעורר בתשובה מאהבה ועל ידי זה ימחל לו.

8 הוא מספר מעל הטבע והוא מספר אין סופי כמו 0 הוא סגור ומעוגל והוא סמל של האין סוף. היוונים הרשעים לא מאמינים בעולם הנצחי אלא פה עולם הזה עולם התאווה והכבוד ובכוח ניסו לשלוט על עם ישראל בכפייה של החומר וההשכלה להבלי עולם הזה ספורט יופי גופני וכיוצא.

אבל עם ישראל חזקים ואיתנם מול הטבע באמונה המושרשת מאבותם ומהברית שחתמו עם השם לכם המשיכו במסירות נפש לשמור את מצוות התורה.

לכן ימים אלו של חנוכה ובמיוחד היום ה8 נחשב לימים בהם מאיר אור הדעת והאמונה מעל הטבע וההבנה שלנו לכן אלו ימים המסוגלים לשנות את הטבע ולפעול ניסים ונפלאות מעל הטבע – למי שמשקיע בתפילות וסגולות להתקרב לצדיקי אמת ולרצות את השם יתברך על פי תורתו הקדושה והנצחית, שהיא ספר הוראות היצרן לחיי עולם.

כשמתפללים ליד נרות החנוכה זוכים לישועות ורואים ניסים ונפלאות

הרשמו לתיקון של זאת חנוכה

ע"י חסידי ברסלב

בתרומה סמלית של דמי חנוכה לעניים הגונים

דברו איתנו בוואטסאפ 052-565-2005

מרגישים שהחיים מסובבים אתכם כמו סביבון? כנסו לומר תפילה של הסביבון 8 ימי החנוכה
כנסו לקרוא על החיים שהם כמו סביבון בסוד הגילגולים – סוד הסביבון וגילגול הנשמות

לקט ברכות לחג החנוכה מאתר הברכות של ישראל – ברכות לחנוכה
סדר הדלקת נרות חנוכה – כנסו להדליק נרות בכוונה ושמחה עצומה עם פירושים שמעוררים את הלב!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה