למה נשים מבכות את תמוז ?

אתם יודעים… למה נשים מבכות את התמוז ?

(יחזקאל פרק ח, יד) אומר הנביא שלקחו אותו אל פתח שער בית ה' ושם ראה מראה…

וְהִנֵּה שָׁם הַנָּשִׁים יֹשְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז.

מלבי"ם – באור הענין פתח שער פירש"י בתאים הצפונים של העזרה, והנה וכו' מבכות את התמוז, פירש במורה שמצא בספרי הצאב"א :

שהיה איש מנביאי עבודה זרה שמו 'תמוז' וקרא למלך אחד לעבוד לכוכבי לכת ולמזלות וצוה להרגו במיתה משונה, ובליל מותו התקבצו כל הצלמים מכל קצות הארץ אל היכל בבל לצלם הזהב שהוא צלם השמש וספדו על התמוז, והיה זה להם לחוק לבכות בא' בתמוז על מות הנביא התמוז, וגם שהראה לו עבודת המלך שהיה ג"כ לשמש שחממו הצלם באש ו'תמוז' לשון חימום בארמי, ונותנים בניהם על הצלם והנשים בוכות לקול ילדיהן : (באור הענין).

ובעצם גם בימנו אנו – הנשים (וגם האבות) יושבות ומבכות על תמוז… על חודש 'תמוז' – הוא החופש הגדול, שהילדים יושבים בבית אחרי שנה של השקעה לימוד וחינוך האוצר היקר להם מכל, הן מצד ההורים שטרחו במשך השנה להשיג מלמדים ושיעורי עזר וכד', הן מצד המורים לחנך וללמד את הילדים..,

זהו הם יצאו לחופש הגדול או יותר נכון הסיוט הגדול, בו הם יושבים בבית, בלא מעש ושיעמום, וכידוע ששיעמום מביא לידי הרהורים וזימה, ומידות רעות ועבירות וכל דבר רע… (וזה במקרה הטוב, כי יש שמסתובבים ברחובות ופוגשים כל מיני חבר'ה, ג"כ משועממים המציעם לעשות כל מיני סכנות ואיסורים להחיות את השיעמום…) וההורים בעבודה בלי שליטה והשגחה..,

ועל זה נשים מבכות !!

על כן צריך לראות להעסיק אותם כל אחד בעיסוקיו… קייטנות וכד', זה זמן טוב ללמוד דברים שרוצים ולא היה זמן כגון תפירה, או אפיה… וכיוצא…

ילדים חייבים מסגרת, סדר יום ברור !

לקום בשעה מסויימת עבור מטרה כל שהיא, אחרי תפילת הבוקר, ארוחת בוקר, לימוד עשיה כל שהיא תחביבים.., וההורים בין לבין צרכים וחייבים להרים טלפון לברר ולהתעניין מה שלומם איך הם נהנים מצליחים לעמוד בסדר יום, לחזקם ולעודד…

החופש הגדול- זה חלק מעבודת ה', ואם לא משקיעים האבות כלכלית, והאמהות בהשגחה – אז באמת נשים מבכות את התמוז…

אבל מי שעובד ומשתדל למצוא פתרונות ועיצות (ע"י רעיונות להחיות את הילדים ולשמח ולמלא את זמנם באופן חיובי) ומשקיע מחשבה ותכנון עם הרבה תפילה – יזכה לשמוח וישא ברכה מאת ה' ויראה נחת רוח מילדיו, בע"ה אמן ואמן !!  

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה