תפילה לאהבת ישראל

תפילה לאהבת ישראל - מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב תפילה י"ג.

יש לכם אהבת ישראל אמיתית ? תאמרו תפילה לאהבת ישראל !
שיהיו כולם שמחים ומוצלחים – שימצאו כולם את זיווגם ויגדילו כבוד השם בעולם !

תפילה לאהבת ישראל :

ריבונו של עולם תזכנו ברחמיך הרבים שיהיה אהבה ושלום גדול בינינו תמיד, עד שנהיה כולנו נכללים זה בזה, ונעורר זה את זה, ונזכיר זה את זה – לשוב אליך באמת, לשבר ולבטל את כל התאוות רעות ומדות רעות מאתנו, ולזכות לכל המידות טובות, לעשות הטוב והישר בעיניך כל ימי חיינו.

וכל מה שחסר לאחד מאתנו מכל עמך בית ישראל, איזה מידה טובה, או תיקון וביטול איזה מידה רעה, נזכה תמיד להזכיר אחד את חברו [בחן ונעימות וריח טוב] לעוררו ולחזקו ולאמצו לתקן הכל בחיים חיותינו.

ונזכה כולנו לשוב אליך בתשובה שלמה באמת לתקן את כל אשר פגמנו מנעורינו עד היום הזה. ומעתה תהיה בעזרנו, שנהיה כולנו כרצונך הטוב באמת, ולא נסור מן רצונך לימין ולשמאל מעתה ועד עולם, ותמשיך עלינו השגחתך בשלמות.

תפילה להשגחת השם :

רבונו של עולם, "הטה אלקי אזנך ושמע פקח עיניך וראה שוממותינו", ואל תעלים עיניך מאתנו. וחמול עלינו ברחמיך הרבים, ותשגיח עלינו בעין החמלה והחנינה בעינא חד דרחמי, עינא פקיחא דלא נאים תדיר.

ותמשיך עלינו השגחה שלמה ברחמיך הרבים, שנזכה שימשך כוח הראות מעיניך עלינו על ידי תורתך הקדושה, אשר אתה משפיע עלינו על ידי צדיקי אמת, ונהיה סמוכים וקרובים מאד אל כוח הראות והשגחתך הקדושה, עד שנזכה לשוב ולהצטייר בעיניך ונהיה נכללים בך.

ותמשיך עלינו ברחמיך השגחה שלמה תמיד. ועל ידי זה תשפיע עלינו כל טוב, שפע טובה וברכה וקדושה וטהרה אמתיות. ותשגיח ותראה בענינו ועמלנו ודחקנו בגוף ונפש וממון בגשמיות ורוחניות. ותרחם על עמך ישראל הנפוצים כצאן אשר אין להם רועה. ותשוב ותקבץ נפוצותינו ונדחינו מארבע כנפות הארץ. ותמהר ותחיש לגאלינו, ותביא לנו את משיח צדקנו, כי ארך עלינו הגלות מאד בגוף ונפש, עד אשר "כשל כח הסבל", כאשר אתה ידעת יקוק אלקינו.

חוס וחמל עלינו, ותשפיע חסדיך עלינו, ותביא לנו מהרה את משיח צדקנו, ותבנה את בית המקדש במהרה בימינו. ויקים מקרא שכתוב: "ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קודשך ביראתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי": 

קרדיט לברסלב מאיר

רוצים לשמח חברים ? שפע של בברכות ואיחולים באתר הברכות של ישראל

יש לכם חבר/ה חולים או בבעיות רפואיות או אחרות ? תאמרו עבורם – תיקון הכללי 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה