תפילה לאלוהים

אלוהים מחכה לשמוע את התפילות והבקשות שלך - דבר עם אביך שבשמיים ! ותנצל מכל הצרות !

תפילה לבורא עולם, תפילה לאלוהים.

מחפש/ת תפילה לאלוהים, שהיא בעצם תפילה לבורא עולם – רוצה לצעוק כי צר קשה וכואב הלב, רוצים לעורר רחמי שמיים בעת צרה ומצוקה? הסר האבן מליבך כנס ללמוד מהי ואיך אומרים תפילה לבורא עולם, איך משיחים את הלב ואיך צועקים אל השמיים לעזרה ורחמים ב- תפילה לבורא עולם !

אלהים זה מידת הדין, ותפילה אל השם שהיא מידת הרחמים היא מסוגלת המתקת הדינים.

כי תפילה היא הקשר הישיר שלנו לבורא העולם. רק תדבר את אשר בלבך בשפה שלך במילים שלך (כדבר איש אל רעהו כמו חבר טוב, הזהרה או הערה : בהתבודדות ושיחה אל השם יש להשתמש בלשון נקיה בדרך כבוד ולא בלשון רחובי !).

תפילה לבורא עולם,תפילה לאלוהים
תפילה לאלוהים – דבר עם אביך שבשמיים !

אביך שבשמיים מקשיב לך – דבר איתו !

כן אלוהים מקשיב לך, רק תדבר אליו, תחפש מילים (תמצאו באתר ברסלב מאיר תפילות מלאות במילים מגדולי הצדיקים בכל מיני נושאים של החיים הנגעים לכל אחד מאיתנו, וטוב להשתמש איתם לחמם את הלב ולדבר ולשפוך שיחה ו- תפילה לבורא עולם) וגם אם לא התקבלו תפילותיך, ונראה לך בדמיונות שלך שלא מקשיבים לך – אל תתייאש לנסות שוב ושוב עוד מילה עוד דיבור לעורר רחמי שמיים.., כל תפילה כל מילה כל צעקה כל גניחה, מצטרפים לחשבון גדול, ובסוף ביחד הם יעשו את הפעולה..,

וצריך שתדע כמה כללים – שלא תמיד מקבלים מה שרוצים ומתי שרוצים,

כי לפעמים אדם [מקלקל] קילקל על ידי מעשיו בגשמיות וברוחניות, ועכשיו בטח אין לאדם לבוא בטענות למה לא עונים לי, ואיך הוא מעיז בכלל לבוא אחרי שהרס וקלקל נגד רצון המלך ולבוא אל היכל המלך ולבקש בקשות לפני אביו, ואם אב אני איה כבודי ?

אבל השם יתברך אוהב את עמו ישראל וחפץ בתשובתם, כמו כל אבא שלמרות כעסו ואוהב את בנו, וחפץ לשמוע ולעשות רצון בנו אפילו שחטא כנגדו.., רק שרוצה לראות שמבקש סליחה ומנסה לשנות את מעשיו לכיוון הנכון ולכבד ולעשות רצון אביו..,

כך אומר הקדוש ברוך הוא, תכבד ותעשה רצוני, ואני יכבד אותך ויעשה רצונך.., תהיה ילד טוב תראה רצון להשתנות, תתחיל בדברים קלים ותהיה קבוע בהם – אזי אני יראה שאתה רציני ושאתה מתחרט, ורוצה להשתנות לטובה לעשות רצוני ולכבדני – אזי אני גם יכבד אותך ויעשה רצונך.

קבלה עצמית

אזי ביחד עם התפילה צריך להבטיח להשתנות ולהשתדל למעשה להשתנות, לחשוב ולדבר ולעשות חשבון הנפש איך ובמה לתקן את המעשים (בדברים קטנים אבל קבועים שמראים רצינות), ולבקש מהשם עזרה להצליח ולהתמיד בכך.., אזי יש סיכוים גדולים יותר להמתיק את הדין, לשכך חימה ולעורר רחמים שמיים – שיתייחסו לתפילות ולבקשות לשלך יותר ברצינות ויקבלו אותם בחן וברצון !

תפילה לבורא עולם, טובה היא במיוחד כשמראים שאנחנו לא רק עושים גיוס כספים (שנורר) תן לי ותן לי, אלא גם מבינים שטעינו ואנחנו מבולבלים וצרכים עזרתו, ומחפשים איך להשתנות ולעשות רצונו יתברך !

תפילה היא התגלות הרצון.

כי התפילה מגלה הרצון ומכניע ומבטל חכמת הטבע [שנבראה העולם על פי חוקי הטבע]. כי הטבע מחייב כך [על פי חוק הבריאה], והתפילה [להשם יתברך] משנה הטבע [שאדם מעורר רחמי שמיים והשם משנה חוקי הטבע עבורו ובמיוחד כשהאדם משנה את הטבע שלו הנמשך לתאוות ומידות רעות ומעשים רעים אחרי יצר הרע וגשמיות עולם הזה, כשאדם משנה את ההרגלים שלו ומבטל חכמתו וטיבעו – אזי מתגלה רצון דהיינו רצונו מעל הטבע ומשנה חכמת הטבע ואזי יכול שיתנהגו עימו ברחמים מידה כנגד מידה אתה משבר את הטיבעיים שלך ההרגלים שבך לעשות רצון השם יתברך גם אלוהים יענה לתפילות שלך מעל דרך הטבע והדין!!].

להדרכה מלאה על מעלת ודרכי התפילה ב- התבודדות בקישור הבא >> התבודדות.

תפילה לבורא עולם , תפילה לאלוהים.

"אלוהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה".
ה' אלוהים צבאות השיבנו האר פניך וניושעה. אלוהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי.
נדבות פי רצה נא ה' ומשפטיך למדני. האזינה ה' תפלתי, והקשיבה בקול תחנונותי.
שמע ה' קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קודשך.
אל תט לבי לדבר רע, להתעולל עלילות ברשע את אישים פועלי און ובל אלחם במנעמיהם.

לבב עיקש יסור ממני, רע לא אדע. הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע.
לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי.

עזרני רבונו של עולם, מרא דעלמא כולא שאזכה לקשר את לבי לאמרי פי, ויהיה כ-פי, כן לבי.
ותצילני ברחמיך הרבים שלא אדבר לפניך שפתי מרמה ולא יהיה חלק לבי מאמרי פי.
ואזכה לשפוך שיחי ותפלתי ותחנתי ובקשתי לפניך בכל יום ויום על כל מה שעובר עלי הן בימים טובים הן בימים של חושך ורעה..,

שמע אלוהים קולי

בשיחי מפחד אויב תצר חיי. ה' שמעה בקולי תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני.
ה' קראתיך חושה לי האזינה קולי בקוראי לך. מבטן שאול שועתי שמעת קולי.
קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשוועתי. אמרתי לה', אלי אתה, האזינה ה' קול תחנוני".
אלוהים שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך. אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוהי בעודי.
עוזי אליך אזמרה כי אלוהים משגבי אלהי חסדי:

"הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש. טבעתי ביון מצולה ואין מעמד. באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני":
רבונו של עולם. "אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תאטר עלי באר פיה.
הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משונאי וממעמקי מים".

אנא ה' חוס ורחם עלי,

"ה' אלוהים אמת. אלוהים חיים ומלך עולם". טוב ויחיל ודומם לתשועת ה'.
אך אל אלוהים דומיה נפשי, ממנו ישועתי. אך לאלוהים דומי נפשי כי ממנו תקותי, כי אין מלה בלשוני הן ה' ידעת כולה.
אליך נשאתי את עיני, היושבי בשמים. אליך ה' נפשי אשא. פרשתי ידי כל היום נפשי כארץ עייפה לך סלה.
כי לך ה' הוחלתי, אתה תענה ה' אלהי..,

"אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה,
זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה".
ונאמר: "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שומע..,
(שמע ה' את שיחתי… פה יכול לדבר במילים שלו את אשר בליבו
על כל מה שעובר עליו ומעיק לו, בגשמיות או רוחניות, בפה מלא לפני השם יתברך ברחמים
).

בסוף השיחה יאמר :

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
ברוך ה' אלוהים אלהי ישראל עושה נפלאות לבדו.
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

(וטוב לסיים בתודה על כל מיני דברים טובים, ועל עצם הזכיה להתפלל ולדבר לפני המלך,
ושמחה וריקוד – ובלב טוב ואמונה שהשם שמע את תפילתו –
מתי ואיך יקבל מבוקשו זה חשבונות שמיים, ובנתיים ישמח ויחכה לישועתו).

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת ברסלב מאיר >> ברסלב

תרומות להחזקת האתר והפצת יהדות בשמחה

יתקבלו בברכה 0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר