תפילה לאמונה

תפילה לאמונה

מליקוטי תפילות לרבינו רבי נתן מברסלב

אנא  ה' עיניך הלא לאמונה, חננו וזכנו ועזרנו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה תמיד בלי הפסק רגע.

ותזכה אותי ואת כל עמך בית ישראל לאמונה שלמה באמת [או אפשר לדייק ולומר ב-אמת כי יש אמונה שהיא דמיונות ועבודה זרה ויש אמונה בתורה הקדושה והצדיקי אמת אמונה צרופה וישרה מסורת דורות ישרה צרופה ותמימה על פי התורה הקדושה, וצריך להתפלל לזכות להאמין בה ולא לעוות אותה על פי הרצונות שלנו].

ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים באמת תמיד, בלי שום מחשבת חוץ, חס ושלום, ובלי שום בלבול ונטיה כלל.

ואזכה להאמין בניסיך הקדושים אשר עשית עמנו ועם אבותינו מעולם, נסים ונפלאות גדולות, ואשר אתה עושה עמנו בכל דור ודור עד עתה, נסים עלאין ונסים תתאין נסים נגלים ונסים נסתרים, נסים על פי דרך הטבע ונסים שלא על פי דרך הטבע, נסים בכלל ונסים בפרט, לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל עת ובכל שעה..,

בכולם אזכה אני וכל עמך בית ישראל להאמין בהם באמונה שלמה בלי שום דפי ובלבול כלל.

ויוסיף דיבורים מליבו לבקש על ניסים פרטיים עבורו ויכלול את כלל ישראל בתפילתו – והוא סגולה לקבלת התפילה בחן וברצון !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה