תפילה לאמונה

אמונה ליקוטי תפילות ח"א פד

אדון מלא רחמים רחם עלי, ופתח לי ברחמיך פתחי הקדושה, ותשפיע לי ברחמיך הרבים אמונתך הקדושה, שאזכה להיות אמיץ וחזק וקים באמונה הקדושה תמיד, להאמין בך ובצדיקיך האמתיים ולהתקרב אליהם באמת, ולינק ולשאוב מחכמתם הקדושה.

ותשבר ותעקר ותבטל את כל הקליפות והסטרין אוחרנין המסבבין אותם, שמהם נמשכין כל החולקים והמתנגדים על הצדיקים האמתיים, וכל הקשיות והספקות והבלבולים שנופלים עליהם במחשבה להרהר אחריהם חס ושלום.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה