תפילה לבורא עולם

© תפילה לבורא עולם, נכתבה ולוקטה ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר
ערוך מספר ליקוטי תפילות – לרבי נתן מברסלב

תפילה לבורא עולם

בורא עולם, רחמן אמתי, מלא רחמים רבים, וחסדים עצומים,
אבי שבשמים, ריבונו דעלמא כולא, מלא רחמים,
ידעתי כי אתה שומע קול שועתי ממרחקים, על כן הרימותי קולי ואקרא אליך:
אבי, אבי, אדוני, אדוני, מלכי ואלוהי, אליך אתפלל אליך אזעק אליך אשוע,
אליך אתחנן, לפניך אשתטח, לפניך אשתחוה ואכרעה, אליך שטחתי כפי, חוס וחנני…

כי אתה ידעת מי ומי עומדים עלינו בכל יום ובכל שעה.
"למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו".
יהמו נא רחמיך עלינו, ויגלו רחמיך על מידותיך,
כי אתה יודע שאין בנו כוח לעמד נגד אחד משונאינו שיש לנו.

מרא דעלמא כלא,

(אדון העולם כולו) אתה ידעת את לבבנו, כי אין בנו כוח לסדר תפילתנו לפניך כראוי באמת,
כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות, עצמו משערות ראשי ולבי עזבני.

ועתה יהוה אלהי מלא רחמים, מה אעשה ומה אפעל ומהיכן אבקש מנוח אשר ייטב לי,
הביטה בענינו כי רבו מכאובינו וצרות לבבינו.

ועתה ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מלא רחמים, אלהי ישראל, אוהב ישראל באמת,
"הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים",
כי נתקים עתה בנו בעוונותינו הרבים מקרא שכתוב:
"כי מי יחמול עליך ירושלים ומי ינוד לך ומי יסור לשאול לשלום לך":

ועתה אבי שבשמים, למה לי חיים כאלה, חיי צער כאלה,
חיים מרים ומרורים כאלה, האם זה נקרא חיים?

הלא אלף מיתות טובים מחיים מרים כאלה, מאחר שאיני זוכה בחיים האלה להשגת התכלית האמתי,
בורא עולם, מרא דעלמא כלא, מחיה מתים ברחמים רבים, חי החיים,
תן לי חיים ואחיה ולא אמות, תן לי חיים אמתיים, חיים נצחיים, חיים טובים, חיים ארוכים, חיים שיש בהם יראת שמים,
חיים שנזכה על ידם בכל עת ובכל רגע להשגת התכלית האחרון האמתי אשר בשביל זה בראת כל העולמות.

תפילה לבורא עולם

תפילה לבורא עולם

בורא עולם, חמול עלי כי עכשיו איני יודע שום עצה ותחבולה,
כי אם לצעוק אליך תמיד שתחנני במתנת חינם לגמרי בכל המידות טובות,
ותצילני בחסדיך הגדולים מכל התאות ומידות רעות.

וגם לזה איני זוכה כי חולפים ועוברים ימים ושנים אשר איני זוכה אפילו לצעוק אליך באמת,
יהוה אלוהי ואלוהי אבותי. בכל מיני בקשות אני מבקש לפני כיסא כבודך,
בכל מיני קולות אני קורא אליך, חוס וחמל עלי, חוס ורחם עלי,
חוס וחנני, חנני ופדני, פודה ומציל הצילני, גואל חזק למענך פדני, שומע אנקת אביונים שומע צעקתי ואנחתי,
מרא דעלמא כלא, אל תתן לשחת נפשי, כי "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך.

הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים". כי אין שום לשון בעולם שאוכל לפרש שיחתי על ידו.
כי צרות נפשי גדלו ושגבו יותר ממטבע ביון מצולה ואין מעמד.

"רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה".

כי אתה ידעת את מרירות לבבי, את מרירות מכותי האנושות את מרירות נפשי האומללה, כי נפשי מרה לי מאד.
ואל מה אדמה ואמשיל מרירותי, מר ממות, מר מלענה וראש. מר מכל מרירות שבעולם.
"הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם" רפא שברנו ושמח נפשנו, ואמור לצרותינו די!
אתה רב חסד ומרבה להטיב, ולפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית,
ואתה יכל בחסדך הגדול לגלות גם מעט הטוב שיש בדברי.

כי אתה ידעת רבונו של עולם שאף על פי שפגמתי נגדך הרבה,
חטאתי עויתי ופשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. והרע בעיניך עשיתי,
אף על פי כן כוונתי בדברי לטובה. כי אני כוסף ומשתוקק וחפץ ומתגעגע באמת לעבודתך באמת.
שאזכה ברחמיך לסור מרע לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד.

על כן רחם עלי ומלא משאלותי לטובה ברחמים שתחנני מאוצר מתנת חינם,
ותקרבני אליך ממקום שאני שם עתה ברחמים גמורים ובחמלה גדולה, ותביאני מהרה לארץ ישראל בחסד חנם לבד,
לעורר רחמיך האמתיים עלי עתה, באופן שאזכה על כל פנים מעתה לעזוב דרכי הרע ומחשבותי המגנות והמבלבלות.

ואפשיט את עצמי מעתה מגופי המצורע המגושם והעכור כל כך בתאוות עולם הזה,
ואתחיל לטהר ולקדש את עצמי בכל מיני קדשות וטהרות, עד שאזכה להתלבש בגוף קדוש מגן עדן.

רפואת הנפש

מרא דעלמא כולא, רופא חינם, רפאני נא ברחמיך הרבים רפואת הנפש ורפואת הגוף,
"רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהילתי אתה".
בורא עולם, רבונו של עולם, מי כמוך אב הרחמים, מי כמוך מרבה להטיב, מי כמוך רב להושיע, רב סליחות ובעל הרחמים.
עשה למענך וסלח לנו ומחל לנו וכפר לנו כל העוונות הראשונים שבכל חבילה וחבילה, ותעביר ראשון ראשון,
"שטחתי אליך כפי פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עייפה לך סלה".

תודה

תּוֹדָה רָבָה לָךְ בּוֹרֵא עוֹלָם
עַל כָּל רֶגַע שֶׁל מַתְּנַת חִנָּם
וְשֶׁל חַיִּים וְעַל כָּל הָעוֹלָם.

קישורים מומלצים:

קטעי ומכתבי תודה

ממולצים מאתר הברכות הישראלי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה