1- תפילה להצלחה בניתוח 2- פרקי תהילים להצלחה בניתוח

התפילה נכתבה בעידוד ובהסכמת גדולי אנ"ש ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר

תפילה להצלחה בניתוח עם פרקי תהילים להצלחה בניתוח יש כמה תפילות וגם אם אין זמן ישנה תפילה קצרה להצלחה בניתוח. את התפילה לניתוח והתהילים ניתן לומר גם על חבר או מכר אחר. כנסו תאמרו תפילה ותצליחו – בברכה לרפואה שלימה ובריאות איתנה. טוב לומר את אלו הפרקי תהילים להצלחה בניתוח: פרק א': פרק ו': פרק י"ג: פרק כ': פרק ק"ב: פרק ל' ופרק ק"ב ידוע כפרק המסוגל לרפואה (לאמירת הפרקי תהילים אונליין כנסו – תהילים).

תפילה קצרה לפני ניתוח

תפילה להצלחת הניתוח של החולה על עצמו, או אם אתם מתפללים תפילה לניתוח מוצלח עבור מישהו שאתם מכירים, ניתן לשנות את הלשון לגוף שלישי וכד'.

אל נא רפא נא לנו כי אתה ידעת את מכאובינו בגוף ונפש. רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה – כי תהלתנו אתה. ריבונו של עולם, הריני עומד לפני ניתוח (יאמר איזה ניתוח וכמה הוא חשוב לרפואתו), רופא חולי עמו ישראל, רופא אמת, רופא נאמן ורחמן, רחם עלי ועל כל עמך בית ישראל שמרנו והצילנו, שלא נטעה חס ושלום להאמין שהרפואה שלנו מסורה חלילה ליד הרופאים והדאקטורים, רק לדעת ולהאמין ולקוות שהם יהיו שליחים נאמנים שלך לרפואתינו, על כן רחם עלי ותן למנתח, ולמרדים ולצוות שעומד לנתח אותי (פלוני/ת בן/בת פלונית ביום _____) שיהיו כולם נאמנים וזריזים במלאכתם לעשותה ביישוב הדעת ובאומנות נפלאה על הצד הטוב ביותר, להיות שליחים טובים שלך לרפא את גופי לרפואה שלימה ובריאות איתנה, אמן ואמן.

תפילה להצלחה בניתוח

טוב לומר לפני התפילה להצלחת הניתוח פסוקי תהילים אלו:

 • אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו – כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רופאך:
 • מחיתי כעב פשעיך, וכענן חטאותיך – שובה אלי כי גאלתיך:
 • ועבדתם את אלהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך – והסירותי מחלה מקרבך:
 • לא תהיה משכלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך אמלא:
 • והסיר יהוה ממך – כל חולי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת – לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך:
 • ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם:
 • דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו:
 • בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו:
 • וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה:
 • אז יבקע כשחר אורך, וארוכתך מהרה תצמח:
 • רפאינו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה, כי תהילתנו אתה:

ריבונו של עולם הריני אומר תפילה להצלחה בניתוח שאני אמור לעבור ביום….. בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי אל אמת. שמרני אל כי חסיתי בך, אדני אתה טובתי בל עליך, אדון אתה, וידך על העליונה לכל הבא עלי, לכן רחם עלי ותשגיח עלי בניתוח הבא עלי לטובה ולברכה לרפואה שלימה אמן ואמן.

רבונו של עולם רופא חולי עמו ישראל, בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש. ובידך כח וגבורה לגדל ולחזק לכל, כי לא יפלא ממך כל דבר. אנא למען שמך ברחמיך הרבים שאין בו תערובת דין כלל, רחם עלי, ושמרנו והצילנו, בתוך שאר כל עמך בית ישראל מנגע ומחלה, מחושים וחולאים רעים, ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים לכל אותם (מישראל) אשר כבר הכית אותם באיזה חולי או מכאוב צער וכאב שלא ימנע מהם מלהלל ולהתפלל ולעבוד אותך יתברך.

רחם עליהם ורפאם מהרה רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. אל נא רפא נא להם למען שמך (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית) רפואה שלימה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, לרפאות אותו כחזקיהו מלך יהודה מחליו, וכ-מרים הנביאה מצרעתה, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. אל חי וקים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות. גאלנו ממות פדנו משחת.

אתם או יקירכם עומדים לפני ניתוח ?

הרשמו למוקד תהילים | תיקון לחולה לומר (18) ח"י פרקי תהילים

וזכרו שרבי נחמן מברסלב אמר שטוב לעשות פדיון נפש לפני ניתוח כי אז יש רשות לרופא לרפא ויכולה להיות סייעתא דשמייא גדולה גם אחרי הניתוח להחלמה מהירה וטובה לבריאות איתנה – צלצלו לייעוץ או שלחו וואטסאפ למוקד התפילות של חסידי ברסלב 052-565-2005

מילות מפתח קשורות :

תפילה לפני ניתוח
פרקי תהילים להצלחה בניתוח
תהילים תפילה לניתוח
תפילה להצלחה בניתוח תהילים
תפילה לרפואה שלמה לניתוח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה