תפילה להשמר מגזירה רעה

תפילה זאת היא תפילה להשמר מגזירה רעה וגם תפילה לנצל מכל צרה

והיא המסוגלת לשמירה תחת כנפי השכינה ויד השגחת ה',
אפשר לכוונו על כל צרה וגזירה, או מי שיש לו בביתו חייל לוחם בשטחים,
או על כלל ישראל בכל אתר ואתר…

תפילה להשמר מגזירה רעה וגם תפילה לנצל מכל צרה

רבונו של עולם שומר ישראל, אתה לבד יודע מי ומי אורבים עלינו בכל עת,
ובפרט על מי שנגזר עליו איזה גזרה לא טובה חס ושלום.

ורק אתה לבד יודע איך להסתיר ולהצפין את כל אחד ואחד מישראל מהאורבים המסבבים עליו.

על כן רחם על כל עמך ישראל, ובפרט על כל מי שנגזר עליו איזה גזרה לא טובה רחמנא לצלן,
ושמרם והצילם בשמותיך הקדושים והצילם [והסתירם] ברחמיך הרבים מכל צר ואויב ואורב ומסטין.

רחם עלינו והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון,
והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ובצל כנפיך תסתירנו.
כי אל שומרנו ומצילנו אתה. חוסה יהוה על עמך והצילנו מזעמך,
והסר ממנו מכת המגפה וגזרה קשה, כי אתה שומר ישראל.

מרא דעלמא כלא, "שומר פתאים יהוה", אתה לבד יודע באיזה דרך,
באיזה שם, להסתיר ולשמור את כל אחד מישראל מכל פגעין ומרעין בישין,
ומכל מיני גזרות רעות, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין.

רחם עליהם ושמרם והצילם בנפלאותיך הנוראות,
באופן שלא יהיה שום כח להאורבים והמסטינים
לכנוס ולהתאחז חס ושלום תחת המסתר והמכסה אשר אתה מכסה ומסתיר
ברחמיך וחסדיך בשמותיך הקדושים [הטהורים] והנוראים.

וקים בנו ובכל עמך ישראל מקרא שכתוב:
"תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשונות.
שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני.
אגורה באוהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה.
סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי.
שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך".

כי אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים.
"ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן ואמן:

תפילה לזמן מלחמה

יורים עלינו טילים? רק תפילות אחינו היקרים
רוצו לקרוא תהילים על כלל ישראל,
כל פרק כל תפילה שומרת על עוד אחד מישראל מכל רע
ותראו להרבות במצוות ואהבת ישראל!!
אבא הרחמן שלנו שומע ומחכה לתפילתנו אבא תרחם עלינו…
ותושיע אותנו ושלח לנו משיח צידקנו במהרה

פסוקי תהילים של רבי נחמן מברסלב – לכל עת וצרה !

עוד קישור אחרון חביב…. תפילה לאהבת ישראל מאת אתר התפילות של ישראל

בואו לקחת חלק בזיכוי הרבים, הפצת יהדות ושמחה…

הרימו תרומה להחזקת המפעל הגדול של רבי נחמן מברסלב

תרמו עכשיו בדף התרומות המאובטח – www.breslevmeir.com/donate

שלכם באהבה – חסידי ברסלב – בכל אתר ואתר!!

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה