תפילה לזיווג הגון

תפילה לזיווג הגון ארוכה ומועילה

תפילה לזיווג הגון.
אומנם התפילה לזיווג הגון היא ארוכה,
אבל אפשר כל יום להשקיע כמה דקות ולומר חלק מהתפילה
וכמובן להוסיף דיבורים ותפילות מהלב, בשפה שלכם.
בברכה לזיווג הגון לכל נשמות ישראל – ישיבת ברסלב מאיר

אבינו אב הרחמן, אנא בשעה שאני מתפלל/ת תפילה לזיווג הגון,
פתח שערי שמיים ותאזין לתפילתי ברחמים, ותקבל אותה בשמחה וברצון.
ויהי רצון שבזכות כל הצדיקים, אל תשיב תפילתנו ריקם.

תפילה לזיווג הגון

אבינו שבשמים שלח לכל בנותיך ובניך ישראל זיווגים הגונים בקרוב בזמנם.

''אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה",
אתה ה' האלקים האל הגדול, הגיבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ ובחסדך יצרת עולמך,
אתה הוא יוצר האדם הקדמון ועשית לו עזר כנגדו ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש יו"ד באיש וה"א באשה,
וציוותנו במצוה הראשונה בקיום פריה ורביה ליישב עולמך,

לכן אבי אב הרחמן, באתי להפיל תחינתי לפניך בלב נשבר ונזכה שתתמלא ברחמים
על כל בנות ובני ישראל ועלי בתוכם אמתך (___ בת ___) ותזמין לכל בנות ובני ישראל ולי בתוכם את זיווגי הנכון והראוי לי
בעִתו ובזמנו ושלא תיפול טעות במזלי, צנוע, ירא שמים, ראוי, הגון, בעל שכל ומזג טוב, לב טוב, מוצלח ומבורך,
שיהיה בעל מידות טובות, סלחן, ותרן, בחור שדן כל אדם לכף זכות וגומל חסדים ומזכה את הרבים, חכם,
בעל שמירת עיניים ואוזניים ופה, שידע לשלוט על יצרו.

כמה דברים שצריך להתפלל על בחור טוב

בחור שמסתפק במועט, נאה במראהו ונאה במעשיו, שיהיה בריא בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו,
ושלא תהיה בו מחלה ח"ו כל ימי חייו, ללא כאב ומכאוב, ולא צער, רפיון, פגע, נגע וכשלון ח"ו, שיהיה מכובד כל אדם באשר הוא.
שיהיה מכבד את הורי, נקי בגופו, אהוב על הבריות, שתהיה לו סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיו.

שיהיה מאיר באושר ועושר, כבוד ופרנסה טובה, חן וחסד ורחמים בעיניי ה' ואדם, זיווג עם רצון ושאיפה להקים בית של תורה אמיתי.

אתה יצרתני, אתה בראתני, אנא זווג לי זיווג הגון, זיווג של זרע בר קיימא, זיווג של ברכה,
בן תורה שיהיה שמח בי, ושיהיו בו כל מידות טובות שיש בעולם, שתהיה לו ענוה כמשה רבינו,
ירא שמיים כדוד המלך, מידת השלום כאהרן הכהן, שמחה כהאר"י הקדוש, קדושה כ"אור החיים" הקדוש, חסיד כ"בעל שם טוב",
בעל אמונת חכמים תמימה וטהורה כר' נתן, שיגיע להשגות רוחניות גבוהות כר' נחמן, בעל אהבת ישראל כר' לוי יצחק מברדיצו'ב,
בעל שמירת הלשון כ"חפץ חיים", קדושת המחשבה כ"בן איש חי", מידת היסוד כיוסף הצדיק, מתמיד בלימוד כהגר"א הקדוש,
שתהיה לו הכנסת אורחים ומידת החסד כאברהם אבינו, מידת הגבורה כיצחק אבינו ומידת האמת כיעקב אבינו.

שלא יהיה בינינו לא כעס ולא רוגז, לא קנאה, לא תחרות ולא שום קטטה וקפדנות ולא איבה ולא שנאה ח"ו.
אלא שתהיה בינינו אהבה תמידית ורוח נמוכה ושמחה וסובלנות וסבלנות.

"קָרָאתִי בְכָל-לֵב עֲנֵנִי ה' חֻקֶּיךָ אֶצּרָה", "וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב-חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ".

תפילה לזיווג הגון המשך…

ה' יתברך, זווג לי זיווג הכי טוב בשבילי בשעה ובזמן המתאים,
שיגיע ללא מניעות כלל ושכבר בפגישה הראשונה אני ארגיש ואדע שזהו זיווגי או לא (רק בלי בלבולים)!

ויהי רצון שכל ההיכרות שלנו תיעשה מן הקדושה והצניעות והזריזות ולא יהיו ח"ו מניעות – לא מהצד שלי ולא מהצד שלו,
שתהיה בינינו תקשורת חיובית ושהוא ימצא חן בעיניי ואני אמצא חן בעיניו ונחיה ביחד בשמחה רבה באהבה, אחווה,
שלום ורעות ופרנסה טובה ומבורכת בשפע לעבודתך.

חשוב להתפלל שיהי שלום ותמיכה בין המשפחות

תן שלום ביני לבין הוריו ובינו לבין הוריי, והטה ליבי ולב הוריי (ומשפחתי) וליבו ולב הוריו (ומשפחתו) לגמור את הדבר בכי טוב.

ויהי רצון ובני משפחתו יהיו אנשים טובים, אנשי חסד בעלי מידות טובות ויראת שמיים.
ויהי רצון שההורים שלנו יחתנו אותנו מתוך שמחה אמיתית, בריאות, פרנסה טובה ומבורכת, ללא קשיים,
ושנשפיע שפע קדושה וטהרה ושמחה על כל סובבנו. זכנו ליישוב הדעת ולקיים כל מצוותיך לשם שמיים מתוך שמחה אמיתית ויתקדש שמך על ידינו.

שנזכה לאהבת הנשמות ולא רק אהבת הגוף. ונזכה למלא את החיסרון אחד של השני,
שהאהבה שתשרה בינינו תהיה אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שאינה בטלה לעולם, אהבה נצחית שנכבד ונעריך ונתמוך אחד בשני
(גם ברגעים קשים נדע שמחלוקת וקשיים וחילוקי דיעות הם חלק מהבניה של העסק)
ונהיה חברים הכי טובים אחד של השני שנקשיב ונייעץ ונתייעץ אחד עם השני עצות מועילות, נעודד ונשמח אחד את השני כל ימי חיינו.

לידה קלה

ויהי רצון שאזכה בעז"ה ללידות קלות כתרנגולת ושבן זוגי יעזור לי בגידול הילדים ונזכה לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים,
ושנהיה בריאים אנו וילדנו בכל אברינו וגידנו ושלא יהיה בנו מחלה ולא מַדְוֵה ולא כאב ומכאוב ולא צער ורפיון ולא פגע ונגע ולא כשלון כל ימי חיינו,
ונזכה תמיד לאושר ועושר וכבוד ופרנסה טובה ומבורכת וחן וחסד בעיני ה' ואדם. אמן.

חופה וקידושים

אבא, זכנו שלא יהיה שום צער ח"ו ביום שמחתנו ותבנה ביתי בחיי אבי ואמי, קרובי, מכרי ומשפחתי
ושנזכה לחופה שכל מלאכי השרת ישתתפו בה ויהיו לנו את כל האמצעים להקים חתונה מכובדת ונאה שלא יחסר בה דבר,
חתונה עם הרבה קדושה וצניעות ושלא חלילה יפרצו את גדרי הצניעות, שלא תהיה תקלה תחת ידינו ח"ו,
יהי רצון שנזכה למחילת עוונות ברחמים רבים ומתוך רוב שמחה ולא מתוך ייסורים או צער חלילה,
שיהיה קידוש ה' גדול בחתונה ומי שיהיה בחתונה יחזור בתשובה שלמה לפניך.
יהי רצון שאזכה לבטל רצוני מפני רצון בעלי ושנינו נבטל רצוננו לפני רצונך יתברך.

דירה

יהי רצון שנזכה להשיג דירה נאה מכובדת ומרווחת,
ויהיו לנו את כל האמצעים להקים בית מכובד ויפה, מקום שבו אני בעלי וילדנו נוכל לעבוד אותך באופן הכי טוב.
ויהי רצון שיהיה ביתנו מלא שמחה וטוב, מלא שפע וברכה מכל מילי דמיטב, ובביתנו ישרו השלום והשלווה, הברכה והשמחה.
ושנזכה לשכנים טובים, אנשי חסד, יראי שמים, בעלי מידות טובות, מקום שבו חינוך ילדינו יצליח ושלא יכשל חלילה ושלא תהיה תקלה תחת ידינו בחינוכם.

תפילה לזרע של קיימא

ויהי רצון שאני אמתך ( ___ בת ___ ) אהיה אשה טובה לבעלי, אשה שמחה ומאושרת כל ימי חיי, אשת חיל.
יהי רצון שלעולם לא יהיה לנו קשיי פרנסה, כדי שנוכל להתקדם בחיינו על פי התורה הקדושה ללא קושי ושנזכה לדור ישרים מבורך, לזרע של קיימא,
בנים ובני בנים, צדיקים, בעלי מידות טובות, יראי שמים, ילדים שיאירו את העולם בתורה ובמצוות ובמעשיהם הטובים,
ושיהיו להם ילדים צדיקים שלא יכשלו לעולם ולא יחסר להם דבר לעולם.

וכן נזכה לבנות צדיקות, צנועות ונשות חייל. ושנזכה שכל צאצאינו ישמרו תורה ומצוות וילכו בדרך ה' תמיד,
ושיזכו לכבד אותי ואת בעלי, ונזכה לחופתם בעודנו בחיים מתוך בריאות שמחה ופרנסה טובה ומבורכת.
ויהי רצון שלא תשלוט בנו עינא בישא ואזכה שבעלי ילמד תורה כל היום,
ולא נדאג לפרנסה ונהיה שמחים שמחה אמיתית ונעשה לך ולהורינו נחת רוח תמיד.

ויהי רצון שהבחור אשר יבחרו לי מן השמים במאמרו של משדד המערכות, יהיה זיווג ראשון ואחרון לכל ימינו אמן.
"יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי", "ויהי נעם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".

אמן כן יהי רצון.

מסירת שמות לברכה ותפילה לזיווג הגון

בישיבת ברסלב בכותל המערבי ובקברות צדיקים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה