תפילה לחנוכה

תפילה לחנוכה עם סדר הדלקת נרות חנוכה - המסוגלת מאד להאיר בנשמה לרפואת הנפש והתעלות ולהכניס אור בנשמה

לפניכם סדר תפילה לחנוכה מליקוטי תפילות ועוד תפילות עתיקות. זמן של הדלקת הנרות הוא עת רצון לומר תפילה לאחר הדלקת נרות חנוכה להאיר בנשמה ולזכות לישועה, התפילה מתוך ספר ליקוטי תפילות למוהרנ"ת (רבי נתן מברסלב). להורדה והדפסה – סדר הדלקת נרות חנוכה

מחפשים סגולות לימי החנוכה? כנסו סגולות לחנוכה.

לפני התפילה לחנוכה כדאי לקרוא את העיצה הבאה:

עיצה טובה: הדליקו נר חנוכה בין אם אתם לבד, או עם המשפחה, זמן לשמוח ולרקוד, לאמהות זה הזמן להכין סופגניות ומאפים ביתייים, לשמוע סיפורים מאבא או מהילדים, ולאחר מכן זהו זמן של קדושה ונחת להורים. ולזוגות צעירים זהו זמן מקרב לבבות הנקרא בעולם "רומנטי" מסוגל לשלום בית רוחניות וקירבה של ההורים לתוך הלילה ! אז הדליקו נרות ברכו בכוונה והרבו בתפילות ותראו ישועות ואורות נפלאות של ימי החנוכה !

תפילה לחנוכה:

ריבונו של עולם עזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בזמנו – בשלמות כראוי, בקדושה ובטהרה, ובכונה גדולה ועצומה כראוי.

ונזכה לתקן כל התיקונים (שצריך)… לפניך על ידי מצות נר חנוכה. ויחשב לפניך קיום מצותנו כאלו קימנוה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה. ויאירו לפניך אור קדושת מצותנו בכל העולמות כולם. ונזכה לתקן כל העולמות כולם, על ידי קיום מצווה נפלאה זו של נרות החנוכה.

וזכנו לקיים מצות הדלקת נר חנוכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ולקיים כל המצוות של חנוכה בשמחה גדולה, להודות לך ולברכך [בתפילה ושיחה והתבודדות לפניך במילים שלנו על כל מה שעבר ועובר עלינו, ותאיר לנו לראות נקודות טובות ואיך אתה משגיח עלינו למרות כל הטעויות שלנו, שנוכל להודות לך ולשבחך בפרט בימי החנוכה הבאים עלינו לטובה], ולומר הלל שלם [כמו שתיקנו חכמים בתפילה] בשמחה וחדוה רבה ובהתעוררות גדול בקדושה ובטהרה גדולה.

כי ברחמיך הרבים קבעת לנו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל לשמך הגדול – שהם שעשוע עולם הבא.

זכנו ברחמיך הרבים לקיים מצותיך באמת עד שנזכה להמשיך עלינו באמת שעשוע עולם הבא תמיד, שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש, ובפרט בימי החנוכה הקדושים שהם ימי הודאה, עד שנזכה להתקרב אליך באמת, ולדעת ולהכיר אותך, ולהודות לך, ולברכך סלה באמת לעולם כי טוב. כמו שכתוב: "הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו", ונזכה להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה להיות בשמחה תמיד כרצונך הטוב באמת:

אנא השם מלא משאלותינו ברחמים, וזכנו מהרה לכל מה שבקשנו מלפניך, באופן שנזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת "למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלוהים אין עוד":

סדר תפילה לחנוכה חלק ב'

מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ. עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה. דעו כי יהוה הוא אלוהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו. כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. ברוך יהוה אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן:

ויאיר עלינו הארת הרצון שיהיה לעתיד בעולם הבא, כמו שכתוב: "כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל". ונאמר: "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם", ונאמר: "עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו":

וזכנו ברחמיך הרבים לקדושת חנוכה, ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכיפורים הקדוש, שתמחל ותסלח לעונותינו ולעונות עמך בית ישראל ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. "סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה". הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני. הסתר פניך מחטאי וכל עונותי מחה.

ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום הכיפורים לקבל על ידי זה קדושת ימי החנוכה הקדושים, שהם חנוכת הבית, ונזכה להמשיך עלינו בימי החנוכה קדושת הבית המקדש לביתנו. ותרחם עלינו ותבנה לנו את בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו (הן הבית הקטן של כל אחד מאיתנו שנזכה להכניס בו קדושה וטהרה ואורות התורה והמצוות…) ובבית השם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו, לטהרנו מעונותינו ולסלוח חטאתינו ולשמח את נפשינו.

תפילה לישועה

רבונו של עולם מרא דעלמא כלא, אדון הנפלאות מצמיח ישועות, אתה יודע האמת, שכל הנסים והנפלאות שעשית עמנו ביציאת מצרים ובמלחמת עמלק בימי משה ובימי מרדכי ואסתר, וכל הנסים ונפלאות שעשית עמנו בימי חנכה ובכל דור ודור, עיקר הנס והישועה הוא ישועת הנפש !

על כן עשה עמנו אבינו גואלינו גואל ישראל – ושלח לנו אור בנשמה אור של קדושה התעוררות השינה לצאת מחושך וגלות וחולאי הנפש שעוברים עלינו (פלוני/ת בן/ת פלונית) ותפרא אותנו רפואת הנפש והגוף כי ארך עלינו הגלות

כי אנו מאמינים בך יהוה אלהינו, ומשתוקקים לילך בדרכיך הקדושים ולקיים מצוותיך הנוראות, ולגלות ולפרסם אמיתת אמונת אלהותך והשגחתך אבל מה נעשה והבלי העולם הזה מחשיכים מעלינו אור הנרות או התורה והמצוות או הצדיקי אמת שהם החיים האמיתיים… 

יהי רצון מלפניך בזכותו של אור האורות הוא רבי נחמן מברסלב – שתתקבל התפילה לחנוכה שאמרנו לפניך…

ותוסיפו מילים משלכם כל זמן שהנרות דולקים – כי זה עת רצון גדול עצום לרפואת הנפש… נצלו את הרגעים הקדושים הללו!

עכשיו שסיימתם לומר תפילה לחנוכה

זרקו הצער מעליכם – וזכרו הכל לטובה !

רוצים שרבני הישיבה יתפללו איתכם לישועתכם ?

מסירת שמות למוקד התפילות
המסוגל לניסים ישועות ונפלאות שמונת ימי החנוכה

כרוך בתרומה למשפחות נזקקות – לפרטים ותרומות כנסו דמי חנוכה

מחפשים לשלוח לחברים ברכות לחנוכה ?

כנסו לקט ברכות לחנוכה מאתר הברכות של ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
זקוקים לתפילות וישועות? חנוכה זה הזמן דברו איתנו..