תפילה ליום הולדת

תפילה ליום הולדת | יום ההולדת זה עת רצון להמשיך ברכה על האדם לכל השנה. לכן כדאי להשקיע בברכות ותפילות ביום זה ולומר תפילה ליום הולדת. מסירת שמות לברכה חינם.

תפילה ליום הולדת :

ריבונו של עולם היום הזה הוא יום הולדתי.
יום בו נתת לי גוף ונשמה חיים וכוח שמחה ואמונה על מנת שאעשה טוב בעולמך.
אנא השם, תן לי אומץ, כוח ושמחה לעשות תפקידי מתוך הארת פנים.
זכני להגיע ליום הולדתי הבא שלם / שלמה יותר ובטוח/ה יותר בדרכי.
זכני למלא את יעודי בשמחה ולעשות רק טוב בעולמך. קיים בי את הפסוק:
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי". אמן.

תפילה ליום הולדת – חלק א' :

ריבונו של עולם היום הזה (יאמרו את התאריך העברי) הוא יום הולדתי (אני פלוני/ת בן/ת פלונית).
יום בו נתת לי גוף ונשמה, חיים, וכוח, שמחה, ובחירה, להתחזק וללכת בדרכי האמונה
על מנת שאעשה טוב בעולמך ואקבל שכר לעתיד לבוא או להפך חס ושלום.
אנא השם, תן לי שכל טוב וישר ורצון לדבוק האמת, אומץ, וכוח, לבחור בטוב,
ולעשות תפקידי מתוך הארת פנים ושמחת חיים.

שמע השם ברחמים את תפילה ליום הולדת שלי,
וזכני להגיע ליום הולדתי הבא שלם / שלמה יותר, בתורה תפילה מידות טובות ומעשים טובים,
וזכני לשנה של אריכות ימים בריאות והצלחה בכל מעשי מלא/ה בשמחת חיים.

ריבונו של עולם זכני להתגבר על יצרי, לבחור ולאחוז כל כוחי בטוב שיש בי,
ואזכה למלא את יעודי בשמחה, ולברר בחיי את הטוב מן הרע, להתרחק מהרע ומעין הרע על אחרים,
תאוות ומידות רעות והשקפות של כפירה נגד התורה וצדיקי האמת העובדים אותך בפשיטות ותמימות,
ולהרבות בדיבורי אמונה ותפילה ויראת שמיים עשיית צדקות וחסד במידה הנכונה והרצויה לפניך,
שהם עיקר הטוב בעולמך ואריכות ימים שבעולם הזה ולחיי נצח, עולם הנשמות, עולם הבא.

וקיים בי את הפסוקים :

אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי.
תַּאֲוַת לִבּוֹ נָתַתָּה לּוֹ וַאֲרֶשֶׁת שְׂפָתָיו בַּל מָנַעְתָּ סֶּלָה:
כִּי תְקַדְּמֶנּוּ בִּרְכוֹת טוֹב תָּשִׁית לְרֹאשׁוֹ עֲטֶרֶת פָּז:
חַיִּים שָׁאַל מִמְּךָ נָתַתָּה לּוֹ אֹרֶךְ יָמִים עוֹלָם וָעֶד:
גָּדוֹל כְּבוֹדוֹ בִּישׁוּעָתֶךָ הוֹד וְהָדָר תְּשַׁוֶּה עָלָיו:
כִּי תְשִׁיתֵהוּ בְרָכוֹת לָעַד תְּחַדֵּהוּ בְשִׂמְחָה אֶת פָּנֶיךָ:
טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב וְיוֹם הַמָּוֶת מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ:

"גדול העצה ורב העליליה".
למדני והורני באיזה דרך, באיזה אופן, באיזה זכות, באיזה עצה ותחבולה,
אזכה אנכי גם כן להשיג השגת אלהותך – אשר לכך נוצרתי.
כאשר אתה ידעת כי לא נבראתי בעולם השפל הזה,
אלא כדי לרדוף אחר התכלית הטוב הזה, להשיג השגת אלהותך יתברך:

עשה מה שתעשה ברחמיך וחסדיך, באופן שאזכה על כל פנים מעתה לשוב אליך באמת,
ולילך בדרכיך הקדושים, באופן שאזכה להשלים רצונך ולמלאות כוונתך הקדושה והטובה אשר בשבילה נבראתי.
השם  יגמר בעדי השם  חסדך לעולם מעשה ידיך אל תרף. אמרי האזינה השם  בינה הגיגי.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך השם  צורי וגואלי" אמן ואמן:

יום הולדת

תפילה ליום הולדת חלק ב' – מספרי ברסלב :

קולי אל השם – אזעק, קולי אל השם אתחנן.
קולי אל השם ואצעקה, קולי אל השם והאזין אלי.
מבטן שאול שועתי שמעת קולי ותבוא שועתי אליך אל היכל קודשך.
קולי שמעת אל תעלם אוזנך לרוחתי ו)לשועתי.
שמע השם קולי אקרא וחנני וענני.
שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.

רבונו של עולם, שומע קול שוועת עמו ישראל ברחמים,
חוס וחננו ורחם עלינו, והיה בעזרנו, והכן לבבנו שנזעק ונצעק אליך באמת עד שתעננו. נשווע ותאמר הנני.
ויהיה קול צעקתנו הולך וחזק מאד, ולא נתן דמי לך עד שתחננו, ותאזין קולנו ותקשיב שוועתנו ותרחם עלינו ברחמיך.

ונזכה לגלות ולהאיר ולהוליד (בפרט היום ע"י תפילת יום הולדת שלי)
המוחין הקדושים הנעלמים עכשיו מאתנו בעונותינו, בהעלם גדול ובהסתרה גדולה,
עד אשר בעוונותינו אין לנו עתה שום דעת להכיר אותך, ולעבוד אותך באמת.

אתה יודע גודל יקרת קדושת נשמתנו בשורשנו,
כי אתה בחרת בנו מכל העמים וקראת אותנו עם קדוש עם סגולה,
כמו שכתוב: "והייתם לי סגולה מכל העמים" וכמו שכתוב: "כי יעקב בחר לו י-ה, ישראל לסגולתו".

חוס וחמל על סגולתך ורעיתך, על עמך ונחלתך, על צבי צבאות חמדתך,
אשר בכל לשונות של חיבה קראת אותנו באהבתך ובחמלתך.
אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקרבתנו מלכנו לעבודתך.
יהמו מעיך עלינו, יכמרו רחמיך על שפלותנו ובזיוננו.

ה' אוהב אותי !

קומה בעזרתנו והושיענו, ותן בלבנו לצעוק אליך תמיד עד שתרחם עלינו ותשיב פניך אלינו ותקרבנו אליך לעבודתך
(ותושיענו… ויפרט פה אם זקוק לישועה את צרכיו, בזכות תפילה ליום הולדת…).

וזכני להתדבק בך תמיד באמת, ולהכיר אהבתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל הקדוש,
אשר בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות,
וקידשתנו במצותיך, אשר בהם מלובש אהבתך הגדולה, אשר אתה אוהב את עמך ישראל,
אהבה אמתיית אהבה וחמלה שאין לה קץ ותכלית,

אשר מאהבתך הגדולה ומחמלתך האמתיית על עמך ישראל הקדוש,
צמצמת אלהותך כביכול והלבשת אהבתך בהתורה ומצות הקדושים
אשר נתת לנו באהבה על ידי משה נביאך נאמן ביתך,
אשר כל מצוה ומצוה היא שעור וצמצום הקדוש
כדי שנזכה על ידי זה להכיר אותך ולהשיג אותך ולעבדך באמת ביראה ואהבה.

חוס וחנני וזכני לקים כל מצותיך באהבה גדולה, ותעזרני ברחמיך הרבים שאזכה להשיג ולהבין אור האהבה שבדעת,
שהוא סתרי תורה שהיא אוריתא דעתיקא סתימאה דעתידא לאתגליא לעתיד לבוא,
שהיא האהבה הגדולה שהיה בינך ובין ישראל עמך קדם שבראת העולם,

אשר האהבה הזאת היא למעלה מהזמן והמידות והימים, אשר אי אפשר להשיג אור האהבה הזאת,
כי אם על ידי צדיקים אמתיים הכופים את יצרם, ומבטלים כל התאות והמידות רעות בתכלית הביטול ולבם ברשותם…
בזכותם וכוחם תטהרני ותקדשני בקדושתך העליונה,
ותפתח לי כל השערים של האמונה הקדושה וכל השערים של הקדושה.

עד שתעלה נשמתי לאור הפנים.
"פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה. האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך. פניך האר בעבדך ולמדני את חוקיך".

תפילה ליום ההולדת חלק ג':

יום ההולדת זה הזמן להתחיל מהתחלה התחלה חדשה.

וזכני במיוחד היום – יום הולדתי (יאמר את התאריך העברי ושנות הולדתו) להמשיך ולקבל נשמה חדשה ושכל חדש
משבעים פנים של התורה הקדושה. ואזכה להשיג ולהבין השבעים פנים של התורה.
ותאיר עיני במאור תורתך. ותזכני לראות תמיד בכל עת אור פני הצדיקים האמתיים, לקבל פניהם תמיד.
ויאירו פניהם הקדושים עלי ברחמים וחסד גדול, ובאהבה וחמלה גדולה, בסבר פנים יפות, עד שאזכה לקבל נשמה חדשה ושכל חדש מאור פני הצדיקים:

ורחם עלינו ברחמיך הרבים, וזכנו אותנו ואת כל עמך בית ישראל, שנזכה להיות דבוקים בך תמיד באמת ובאמונה בתכלית השלמות.
ונזכה לקים מצות "ובו תדבק" בשלמות כרצונך הטוב בתכלית המעלה העליונה בקדושה ובטהרה גדולה.
ותשרה הברכה בכל מעשה ידינו [ובביתנו… ויכולים להוסיף בקשות ודיבורים בשפה שלו, מליבו על המשפחה וכדומה, ולבקש על כל צרכיו].

יהי רצון שיתקבלו תפילותיכם – תפילה ליום הולדת מלאה ומועילה!

ברכות ליום הולדת עם הניגון ; סימן טוב ומזל טוב יהא לנו. אתר הברכות והתפילות הישראלי

מעניין אתכם – מה עושים ביום הולדת , כדי להמשיך ברכה ושפע אור רוחני ביום ההולדת?
ומה לא טוב לעשות ביום הולדת ע"פ היהדות והחסידות?

כנסו ותהנו – יום הולדת שמח

מחפשים לשלוח לחברים ברכות כרטיסי ברכה וסרטונים?
כנסו הכל חינם – סרטונים ליום הולדת שמח

הכי ממולץ – אתר הברכות של ישראל

כל הברכות והאיחולים סרטונים ושירים לימי הולדת לכל הגילאים בשלל צבעים גרפיקה מקצועית -בקישור של אתר הברכות של ישראל בקטגוריה ברכות ליום הולדת או בקטגוריה ברכות ליום הולדת לילדים

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
היום יש לכם יום הולדת ? מזל טוב ! שלחו שמות ונשמח לברך אתכם למזל טוב והצלחה במוסדות ברסלב ואצל רבי נחמן מברסלב...