תפילה לישועות

תפילה לישועות

(ליקוטי תפילות צה)

רבונו של עולם מלא רחמים, שלח לי ישועות רבות בכל עת ורגע ממעיני הישועה.

כי אתה גלית לנו שיש לך מעינות של ישועה שאינם נפסקות לעולם כמעין הנובע שאינו פוסק.

ותמהר להוציאני ולהצילני ממים הזדונים, ממצולות ים, מיון מצולה ואין מעמד, מתהו ובהו וחשך ותהום, ותושיעני בכל עת ורגע בישועות נפלאות ממעיני הישועה, כי גלוי וידוע לפניך בעל הישועות, שבעצם רחוקי ממך בלי שעור, והיצר הרע מתגבר בכל עת בכמה מיני התגברות ומניעות ועכובים ובלבולים ועקמימיות שבלב עד אין מספר, אני צריך ישועות רבות ונפלאות בכל עת ורגע, שתפתח לנו ברחמיך העצומים מעיני הישועה, שתהיה הישועה נובעת ומתחדשת לנו בכל עת ורגע, באפן שנזכה להנצל בכל עת ממה שאנו צריכין להנצל, בדרכי ישועתך הנפלאות המתחדשים ונובעים בכל עת ורגע ממעיני הישועה.

ותקדשנו ותטהרנו על ידם מכל הטמאות ומכל הגלולים ומכל הכתמים ומכל הפגמים שבעולם. וקיים לנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם":

תפילה לישועות

רבונו של עולם מצמיח ישועות, מלא משאלותנו לטובה ברחמים, והושיעני מהרה בכל מה שאני צריך להושע בגשמיות ורוחניות, באפן שאזכה מעתה לשוב אליך ולהתקרב אליך באמת, ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה, ויהי לי לישועה, ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה", ונאמר: "ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה. יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו".

וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב, וקיים לנו מקרא שכתוב: "יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

זקוקים לישועה ?

רוצים שבני הישיבה יעזרו לכם בתפילות ?

תרמו סעודת צהריים חמה / או הרשמו לתומכי הישיבה

ונשמח להתפלל עבורכם הן בלימוד בישיבה הן בקברי צדיקים…

צלצלו ותוושעו כמו הרבה אחרים שזכו 0504161022

תרמו סעודת עניים
בחינת כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים

כהנים אוכלים – אלו התלמידים שבכח האכילה, הוגים בתורה יומם ולילה…

ובעלים מתכפרים – אלו התורמים, שבזכות מצווה גדולה זו –

כשם שריחמו על דל ועני מתקבלת תפילתם ובקשתם ברצון !

ניתן גם לכלול בתפילה ובתרומה – פדיון נפש והסרת עין הרע

הראה עוד

מאמר מקושר

14 תגובות

 1. ישועות לנסים ולבריאות ופרנסה בשפע ושמחה אמו
  איילת שיר תהילה בת נחום בן חנה בת אברהם חיים בן הילה לאה שירה הודיה בת חנה בן ישועה בר אברהם בן רבקה בן ישראל ניסים… ולתמיר בן נחום בן רות בת חנה לבריאות הנפש והגוף ולישועה , לחיים בן נחום בן רות בת חנה לבריאות הנפש והגוף

 2. אנא ברכו את אבי ז׳קי (יצחק) בן סולטנה (סוזן), שתבוא עליו ישועה, נס, שיפתור את בעיותיו הקשות בעסק, את החובות הלא נגמרים, הבעיות מול המוסדות, הוא זקוק לנס של ממש. ואנא ברכו אותו גם בבריאות כי יש לו בעיות בריאותיות קשות.

 3. בוקר טוב
  שמחתי לראות את האתר … תודה על הזדמנויות להודות ..ולברך אשריכם.
  ברכה וישועה ליצחק שאול בן גיזל
  לסיגלית בת סול רפואה נפשית וגופנית.
  לניר דוד בן סיגלית זיווג הגון והצלחה .
  לקורל בת רחל הריון תקין בעה.
  לסול בת עישה רפואה שלמה ואריכות ימים.

כתיבת תגובה