תפילה לכבוד שבת קודש

תפילה לכבוד שבת קודש

תשקיעו בתפילה (אפילו תאמרו אותה כמה פעמים שיכנס ללב ולמוח),

תוסיפו מילים משלכם על בעיות וקשיים ודברים שהייתם רוצים להתענג עליהם בשבת קודש…

דברים שאתם יודעים שאתם נתקלים בהם כל שבת בשבת תבקשו מה'…

תראו שהשבת תהי' אחרת לגמרי !!

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו,

שתעזרני ברחמיך הרבים, ותזכני לקבל שבת קדש בשמחה וחדוה גדולה, בגילה רנה דיצה וחדוה.

ותשמרני ותצילני שלא יעלה על לבי שום עצבות ומרה שחורה ולא שום יגון ואנחה ולא שום דאגה ביום שבת קדש.

רק אזכה לשמוח בכל עז ביום שבת קדש, בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי,

בשמחה שאין לה קץ ותכלית, כראוי באמת לשמוח ביום שבת קודש, ביום קדוש ונורא כזה,

שנתעורר עוז וחדוה ושמחה רבה ועצומה בלי שעור בכל העולמות כולם,

וכמו שמובא בזוהר הקדוש ובשאר ספרים מרבוי עצם השמחה והחדוה של שבת קדש:

מלא רחמים, גואל ומושיע, פודה ומציל, פדני והצילני, והוציאני מעבדות לחרות משעבוד לגאולה.

זכני לשמחה של שבת קדש, שאזכה ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, לקבל שבתות מתוך רב שמחה ומתוך עשר וכבוד ומתוך מעוט עונות.

והעיקר שתרחם עלי ותעזרני ותושיעני לזכות לשמוח בכל לב בשבת קודש בשמחה וחדוה גדולה באמת,

עד שאזכה על ידי השמחה לצאת מעבדות לחרות משעבוד לגאולה.

עד שאזכה על ידי השמחה והחרות של שבת, להשלים ולהגדיל דעתי בתכלית הגדלות והשלמות כרצונך הטוב באמת…

רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל. זכני לטעם טעם עונג שבת באמת,

זכני לשמחה וחרות של שבת קדש ולבטל כל השעבוד של ימי החל, ולישב דעתי בשלמות בלי שום בלבול הדעת כלל.

ולא יעלה על דעתי ומחשבתי בשבת קודש, שום מחשבה באיזה עסק ומלאכה ומשא ומתן, ולא שום דאגה וטרדא כלל,

רק יהיה בעיני כאלו כל מלאכתי עשויה.

ואזכה באמת למנוחה וענג ושמחה של שבת קדש, מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה,

מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. "שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא". 

תפילה לעונג שבת >>לחץ כאן

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

כתיבת תגובה