תפילה למזל

תפילה זאת מסוגלת מאד לפתיחת המזל אם משקיעים בה כל יום עם התבודדות במשך 40 יום לפחות

נתקע המזל, לא הולך בכל מיני תחומי החיים ?בתלמוד מובא כי מזלו של אדם משתנה בהתאם למעשיו ומחשבותיו. אז כנס/י לומר בכוונה ושמחה תפילה למזל ותראו שהמזל ישתנה לטובה בעזרת השם כי ע”י תפילה משתנים המחשבות והמעשים לטובה אזי גם השם נותן הזדמנויות חדשות , ואל תשכחו כי עם ישראל מעל המזל ועל ידי מה ע”י אמונה ותפילה !!

אבא יקר, תפילה למזלתפילה למזל

מריה דעלמא כלא, רופא חנם, רפאני נא ברחמיך הרבים רפואת הנפש ורפואת הגוף,

“רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה”.

רפאני ואספני מצרעתי ומהר להפשיט מעלי, גופי המצורע, [שנחלה ונחלש מחמת עצבות רוח שהמשכתי על עצמי ע”י מחשבות רעות, ומעשים היפך ממידות טובות שמשורשים בעשיית המצוות]

והלבש אותי בחסדיך גוף קדוש מגן עדן.

ועל ידי זה יתרומם מזלי ואזכה ל[חכמה בינה ודעת, לעבוד ולהתגבר בשמחה על המידות והמחשבות הרעות. ותמשיך לי ע”י הטוב שיש בי] עושר [רוחני וגשמי],

ובברכותיך תברכני ותשפיע לי עשירות גדול בקדושה ובטהרה.

ויתחזק יצרי הטוב, ותסיר לב אבן מבשרי ותתן לי לב בשר [לב של ברסלב],

ויתבטל העצבות והליצנות הבאים ממרה שחורה. ויתבטל מאתנו העניות והדחקות,

צדקה וחסד עשה נא עימנו אבינו מלכנו ותחיש את גאולתנו ברחמים וברצון.

וזכני נא אני (פלוני/ת בן/ת פלונית) לנחול את חיי העולם הזה, וחיי העולם הבא.

ותאיר קרני ותגביה מזלי ותאריך ימי בטוב ושנותיי בנעימים

[בשכל ואמונה אמיתית – לחיות חיים טובים ומאושרים ע”י הדרכת הצדיקי אמת בשמחה לעבוד אותך במלאו המרץ והשמחה]

ומלא נא כל משאלות ליבי לטובה ולברכה בכל המצטרך ברוחניות וגשמיות

וקיים בי מקרא שכתוב: “יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא”, וכן “וְהִתְעַנַּג עַל יְיָ וְיִתֶּן לְךָ מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ”…

 

מאמר – תפילה למזל

מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה ‘בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא’

[-בנים, חיים ופרנסה אינם תלוים בזכויותיו של האדם אלא במזלו],

אין להבין שיהיה הענין תלוי במזל וכפי משפטי המערכת [-הנהגת הטבע] ושלא תועיל התפילה בהם,

ש[הרי] כבר מצינו שבאו שלשתן בזכות התפילה.

[אלא] המאמר הזה בא להודיענו כמה גדול כח התפילה, כי כל מה שנגזר במערכת הכוכבים [-מה שנגזר ממזלו של האדם] יכול הקב”ה לבטלו,

כי גם חכמי הכוכבים מודים בכך בטענה שהקב”ה הוא הכלל ומערכת הכוכבים הוא הפרט והכלל גדול מן הפרט ויכול הוא לבטל כוחו.

[אלא הענין הוא, ש]בכל מה שנגזר ממקרי האדם מכח המערכת, אפשר לו לאדם לבטלו בזכותו בלא תפילה ובלא צעקה כלל,

אלא [די בכך] שידאג ויצטער בלבו [על כך],

וכענין שכתוב (תהלים קמה) ‘רצון יראיו יעשה’,

כלומר: ברצון בלבד, [אפילו בלא שיתפלל על כך], שהקב”ה ממלא כל רצונו בלא שישאל כלל.

אבל בשלשה עניינים אלו [-צאצאים, חיים ופרנסה], צריך תפילה כי שלשתן תלוין במזל,

ועם תפילה למזל [היא סגולה לשנות הטבע דהיינו המזל],

תפילה למזל / לשנות המזל

וכן מצינו שניתנו שלשתן בכח התפלה שהיא על המזל:

בנים ניתנו לרחל שנאמר (בראשית ל) וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה;

חיים לחזקיה שנאמר (ישעיה לח) שמעתי את תפלתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה;

ומזוני לאליהו ולאלישע שמצינו שנתרבו המזונות וניצלו מן הרעב,

והרי המאמר הזה [שאמרו חכמינו ז”ל, הוא] הערה, [הסבר,] על כח התפילה, הן תפילה למזל הן תפילה על כל נושאי החיים גשמיים ורוחניים.

להודיענו כי הם תלוים במזל ולכך יצטרך ריבוי תפילה בהם כדי לבטל המזל בכח התפלה כמו שנתבטל בשלשתם על ידי תפילה המזל.

(כד הקמח לרבנו בחיי, ערך פרנסה)

מוקד התפילות של חסידי ברסלב

מסירת שמות לברכה ותפילה חינם או קבוע בהוראת קבע סימלית

בקברי צדיקים יום יום לישועה והצלחה ופתיחת המזל

צלצלו תנהו ותצליחו 050-4161022

מוקד התפילות של חסידי ברסלב

מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
מסירת השמות הוא חינם
ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

להבדיל בין החיים למתים -
שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

שימו לב

לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

לתרומות - השאירו מספר נייד

שמות לברכה ופירוט הבקשה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
דילוג לתוכן