תפילה לספירת העומר

תפילה לספירת העומר מספרי קודש – ניתן לומר אותה מתי שרוצים בתוך ספירת העומר.

תפילה לספירת העומר :

וזכני ברחמיך הרבים לקים מצות ספירת העומר בקדשה ובטהרה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. ועל ידי זה נזכה להכניע ולשבר ולעקור ולבטל קלפת המן עמלק מן העולם.

רבונו של עולם "זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה", זכור נא החסד הנפלא והנורא אשר עשית עמנו, אשר הוצאתנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה, וגלית לנו אמיתת אמונת אלהותך באור גדול ונפלא ונערב, ועשית אותות ומופתים גדולים ונוראים, כדי לגלות אלהותך ואחדותך וממשלתך אשר בכל משלה, ומאז, קרבת אותנו לך לעם קדוש והוצאת אותנו ממ"ט [מארבעים ותשעה] שערי טמאה, והכנסת אותנו במ"ט [בארבעים ותשעה] שערי קדשה, שהם מ"ט [ארבעים ותשע] שערי תשובה הכלולים במ"ט [בארבעים ותשעת] אותיות שיש בשמות שבטי י-ה, וברחמיך הרבים צוית אותנו לספר כנגד זה מ"ט [ארבעים ותשע] ימי הספירה, כדי לטהר נפשות עמך ישראל מזוהמתם, למען נזכה על ידי מצות ספירת העומר לצאת מטמאה לטהרה, לצאת ממ"ט [מארבעים ותשע] שערי טמאה ולכנס במ"ט [בארבעים ותשע] שערי קדשה;

רבונו של עולם מלא רחמים, זכנו בחסדיך העצומים לקים מצות ספירת העומר בזמנו בקדושה גדולה ובהתעוררות נפלא ונורא, שנזכה להתעורר על ידי קדושת מצוה נוראה הזאת לשוב אליך באמת, ולצאת מכל טומאותינו, לבער מקרבנו כל מיני טמאות וזוהמות שנדבק בנו על ידי מעשינו הרעים.

רבונו של עולם רבונו של עולם, הושיענו בכל מיני ישועות. כי אתה יודע הכח של כל מצוה ומצוה, כמה גדול כחה להוציא אותנו ממקומות שנפלנו לשם בעוונותינו הרבים ולקרבנו אליך, ובפרט מצוה הזאת של ספירת העומר, שהיא הכנה לקבלת התורה, שהיא תחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמים. אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת כדי לצאת ממ"ט שערי טמאה ולכנס למ"ט [לארבעים ותשע] שערי הקדשה.

זכני במקום שאני שם עכשיו, שאזכה לקים מצוה הזאת בתכלית השלמות האפשרי לאיש כערכי לקים מצוה הזאת. ואתה תמלא רחמים עלי, ותעזרני ותושיעני על ידי זה, ותוציאני מהרה מטמאה לטהרה, מחול לקודש, מיגון לשמחה, משיעבוד לגאלה ומאפלה לאור גדול. עד אשר נזכה בחג השבועות הקדוש, ביום החמישים. שאתה תשוב אלינו, ותפתח לנו שער החמישים הקדוש, ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון משם, באפן שנזכה לתקן הכל ולשוב אליך באמת תמיד: 

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

  1. ב"ה שלום וברכה, השנה התחלתי לספור בברכה, למרות שאני ממוצא ספרדי.
    אשמח לברר האם נשים נוהגות לפי דעת רבינו לספור ספירת העומר בברכה ?
    ושמעתי שלא טוב על פי הקבלה לנשים לספור עומר ?
    אולי עלי להפסיק אם כך.

    תודה רבה.

כתיבת תגובה