1- תפילה לפני טבילה לנשים 2- תפילה אחרי טבילה לנשים

תפילה לאשה שטובלת במקווה טהרה

ישנם כמה תפילות מועילות ליום רגע הקדוש הזה: 1- תפילה לפני טבילה לנשים 2- תפילה אחרי טבילה לנשים. ישנם כמה נוסחאות נביא לכן כמה מהם ואתן תבחרנה איזה מהם לומר.

1- תפילה לפני טבילה לנשים

מספר לשון חכמים להרי"ח טוב זלה"ה

רבונו של עולם
גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותך
בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים.
והנה בעתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות טבילה במים הכשרים,
במצוותך אשר ציוויתני והנה אנכי מקיימת מצוה זו.
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא ביחודא שלים,
בשם כל ישראל לתקן שרש מצוה זו במקום עליון.
ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בזה.
וכשם שאנכי מטהרת גופי מן הטומאה – במים,
כן ברב חסדיך תטהר נפשי מכל טומאה וזוהמה.
וקיים בנו מקרא שכתוב : " וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם "
ונאמר: " מקוה ישראל – ה' ".

יהי רצון :

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתהיה חשובה, מקובלת ורצויה לפניך מצות שמירת ימי נידות
ומצות שמירת שבעה ימים נקיים ומצות הטבילה במים הכשרים,
לתקן את כל מה פגמינו ופגמי אדם וחוה .
ויתפרדו כל הסיגים מן הקדושה
ונגה כאור תהיה אל מקום הקודש.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתתן לי ולאישי כח ויכולת ועזר וסיוע לזיווג שלנו
ונזכה לבנים צדיקים, חכמים ונבונים בתורה.

אנא ה' הושיעה נא
אנא ה' הושיעה נא .

אנא ה' הצליחה נא
אנא ה' הצליחה נא .

2- תפילה אחרי טבילה לנשים

אין תפילות – הכי ממולץ זה שכל בת ישראל בזמן הזה תבקש מהבלנית באופן שלא יפריע לנשים אחרות שבתור, בקשה של 2 דקות לבקש על שלום בית קדושה וטהרה אהבה, חינוך הילדים, וכל הדברים שבליבה! נ.ב מותר להתפלל בתוך המקווה תשאלו את הבלניות איך לעשות את לפי ההלכה. ואם לא מסתדר לכן, אפשר גם אחרי שסיימתן כי קדושת המצווה שורה עליכן נצלו אותה לפעול ישועות – כי המצווה הזאת היא חובה מהתורה והיא קדושת בנות ועם ישראל – והיא שווה ומסוגלת ביותר מעל כל הסגולות!!!

קרדיט : אתר תפילות ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה