תפילה לשמירה מהרש”ש

תפילה לשמירה מהרש”ש הקדוש :

יהי רצון מלפניך י”י אלהינו ואלהי אבותינו,
שתבטל כוח כל הצרים [ומצרים] לנו,
וכוח כל המשטינים והמקטרגים עלינו, העליונים והתחתונים,
ולא יהיה להם כוח להשטין ולקטרג עלינו.

ותצווה למלאכיך מלאכי השרת וכל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים,
לעזור לנו ולסייענו ולאמץ את כוחנו, ושלא יהיו צרים לנו ומשטינים אותנו,
לא למעלה ולא למטה, אלא שיהיו הכל עוזרים ומסייעים אותנו ומאמצים את כוחנו,
ונהיה אהובים למעלה ונחמדים למטה, לא ניכלם ולא נכשל לעולם ועד.

ותזכנו לבנים צדיקים חסידים קדושים, ותזכנו אנחנו וזרענו,
לנוי לטוהר לכוח לעושר ולגבורה ולחכמה ולבינה ולדעת ולזקנה ולשיבה טובה.

ויהיה לבנו מסור בידינו שלא נשכחך, והכל הוא לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם.
ותתן לנו יישוב טוב בארץ ישראל ללמוד תורתך לשמה בלי שום טרדה.

ואל תשליכנו מלפניך ואל תצריכנו לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ,
ותזכנו לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

מאמר מקושר

כתיבת תגובה