מגיפת הקורונה בישראל כנסו לומר תפילה נגד הקורונה | 100% יהדות בשמחה

הקורונה בישראל – תפילה נגד הקורונה :
ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב | תפילה – קלו חלק א וחלק ב.

לחץ כאן להורדה והדפסת התפילה
ויש אומרים את פיטום הקטורת לפני או אחרי 

כי הזוהר הקדוש מדבר ומשבח בגודל את אמירת הקטורת
כסגולה לעצירת המגיפה ועוד דברים נפלאים כגון עין הרע וכישופים…

תפילה נגד הקורונה – תפילה לעצור את המגיפה :

"אתה סתר לי / מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה. תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן". מלא רחמים, רחם על עמך ישראל ובפרט על כל עיירות ישראל, אשר הולכין ומסבבין בהם מיני חולאים ומכאובים רחמנא לצלן (ובפרט וירוס הקורונה). רחם עליהם למען שמך, ואמר למלאך הרף ידיך, וישיב חרבו אל נדנה. חוס וחמל עליהם ועל כל שארית עמך בית ישראל, ולא תתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף, או להזיק ולהחליש חס ושלום.

רחם רחם, הצל הצל, בעל הרחמים בעל הישועות, בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות. זכור לעבדיך אבותינו ורבותינו הצדיקים האמתיים שהיו בכל דור ודור, מימי אברהם אבינו עד הנה, למענם ולמען רחמיך הרבים, רחם עלינו ושמרנו והצילנו אותנו וכל עמך בית ישראל – מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים, שלא יבואו על שום אחד מישראל (שאף אחד מישראל לא ידבר בוירוס הקורונה ולא יגיע לסכנת חיים ולא לידי המשחית).

ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים לכל אותם (מישראל) אשר כבר הכית אותם באיזה חולי או מכאוב. רחם עליהם ורפאם מהרה רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. אל נא רפא נא להם למען שמך (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. אל חי וקים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות. גאלנו ממות פדנו משחת.

רבונו של עולם שומר ישראל, אתה לבד יודע מי ומי אורבים עלינו בכל עת, ובפרט על מי שנגזר עליו איזה גזרה לא טובה חס ושלום. ורק אתה לבד יודע איך להסתיר ולהצפין את כל אחד ואחד מישראל מהאורבים המסבבים עליו. רחם על כל עמך ישראל, ובפרט על כל מי שנגזר עליו איזה גזרה לא טובה רחמנא לצלן, ושמרם והצילם בשמותיך הקדושים והצילם [והסתירם] ברחמיך הרבים מכל צר ואויב ואורב ומסטין.

רחם עלינו והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ובצל כנפיך תסתירנו. כי אל שומרנו ומצילנו אתה. חוסה יהוה על עמך והצילנו מזעמך והסר ממנו מכת המגיפה וגזרה קשה כי אתה שומר ישראל. מרא דעלמא כלא, "שומר פתאים יהוה", אתה לבד יודע באיזה דרך, באיזה שם, להסתיר ולשמור את כל אחד מישראל מכל פגעין ומרעין בישין, ומכל מיני גזרות רעות, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין.

רחם עליהם ושמרם והצילם בנפלאותיך הנוראות, באופן שלא יהיה שום כח להאורבים והמסטינים לכנס ולהתאחז חס ושלום תחת המסתר והמכסה אשר אתה מכסה ומסתיר ברחמיך וחסדיך בשמותיך הקדושים [הטהורים] והנוראים. וקיים בנו ובכל עמך ישראל מקרא שכתוב: "תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש תצפנם בסוכה מריב לשונות. שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני. אגורה באוהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה. סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי. שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך". כי אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים. "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן ואמן:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותשלח לנו צדיק אמתי, גבור ובעל כח גדול אשר יקנא קנאת יהוה צבאות, ויתפלל לפניך תפילה בבחינת דין בכח וגבורה גדולה דקדושה, ויעשה פלילות עמך, כמו פנחס בעת שקינא על מעשה זמרי, כמו שכתוב: "ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה". 

ותרחם ותפדה ותתן לרופאים החוקרים במעבדות סייעתא דשמייא

למצוא את התרופה הנכונה והמועילה לוירוס הקורונה במהרה ויצרני התרופות יצליחו להפיץ את התרופה בחסד וחמלה לרפואת בני אנוש ! – כי מאיתך יתרך דעת ותבונה כי אתה מקור חיים ומלך רחמן רב להושיע ולרפא תחלואי עמך ישראל ברחמים.

תפילה נגד הקורונה או כל מגיפה

התפילה נאמרה בעיר בומבי בבית הכנסת שער הרחמים ביום תענית צבור כ"ב לחודש חשון שנת התרנ"ז מאת יוסף יחזקאל 1896. (ניתן לראות העתק של התפילה באתר הספריה הלאומית)

אל מלא רחמים בושנו ונכלמנו להרים עינינו ולפרוש כפינו אליך ולבקש רחמים ממך כי עוונותינו עברו ראשנו ואשמותינו גדלו עד לשמים ומידת הדין קשה עלינו ונגע פשה עלינו (מגיפת הקורונה) הולכת וגדלה, כי הרה אפיך והקצף יצא מלפניך י"י אלוהינו ואימות מוות נפלו עלינו יראה ורעד באו בנו על כן באנו היום לשפוך עתירתינו לפני הדום רגליך לעורר רחמיך על כל המיחלים לחסדך.

אב הרחמן התמלא רחמים עלינו וקבל ברצון את תפילתנו אל תפן לרשענו ואל תתעלם מבקשתנו ועננו היום כמו שעניתה למשה עבדך ואמרת אליו סלחתי כדבריך כן סלח לנו אבינו ומחול לנו מלכנו והסר ממנו ומכל עמך ישראל ומכל יושבי הארץ הזאת דבר ורעב ויגן ומגיפה וכל גזירות קשות ורעות ובצל כנפיך תסתירנו ואל תתן המשחית (מגיפת הקורונה) לבוא את בתינו.

בורא עולם הנה אנחנו בטוחים על רחמיך ונשענים על רוב חסדיך כי דרכך להאריך אפיך ומנהגך לרחם על בריותיך. ענה את עתירנו ותחשבו את תפילתנו כקטורת הסמים שהקטירו לפניך אהרון ובניו הכנהים ותעצור את מגיפת הקורונה מעלינו ומעל כל עמך ישראל ומעל כל המקוים לישועתך. וחמול על כל מוכים ומנוגעים כי אל רחום וחנון אתה. רפאינו י"י ונרפה הושיענו ונושעה כי תהילתינו אתה. היה נא קרוב לשועתנו וטרם נקרא אליך אתה תעננו כמו שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע. כי אין לנו רופא ונאמן ורחמן זולתך. ואין לנו פודה ומציל ועונה ומרחם בכל עת וצרה וצוקה בלעדיך. ועשה נא עמנו החסד הזה למענך אם לא למעננו והושיענו מהרה למען שמך. אמן כן יהיה רצון.

לחץ כאן להורדה והדפסת התפילה

טוב וחשוב לומר את פיטום הקטורת
כי הזוהר הקדוש מדבר ומשבח בגודל את אמירת הקטורת
כסגולה לעצירת המגיפה ועוד דברים נפלאים כגון עין הרע וכישופים…

כנסו – לתפילה נוספת שחיבר הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף

עזרו לנו להפיץ את התפילות בכל העולם –

שלחו קישור לחברים ברשת

אל תקראו קורונה אלא – קראו נא… אנא השם הושיע נא

בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב מובא שהגיבור רצה הכנעה,
השם יתברך רק רוצה שיתפללו אליו ויבקשו רחמים…
קורונה ברוסית = כתר, צריך לזכור שהמלכות היא להשם יתברך בלבד,
ערפד vampayer =אותיות= pray זאת התפילה,
ויש בזה עוד כמה עניינים. אבל הפשט הוא שהשם יתברך מלכו של עולם
מחכה לשמוע תפילות שימליכו אותו בעולם / עולם מלשון העלם והסתר…

תרמו 26ש"ח להפצה / 78ש"ח לתרגום התפילות בכל השפות

160ש"ח להקמת מוקדי תפילות קבועים בקברי צדיקים

לתרומה מאובטחת ע"י חברת קשר הקליקו / לתרומות דרך פייפל ישראל כנסו

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה