תפילה על גזירה לא טובה

תפילה על גזירה לא טובה

 עיצה טובה: במשך התפילה בין המילים, טוב שאדם יפרש את שיחו לפני ה' יתברך, ויספר את כל אשר בלבבו, במילים שלו… כדבר איש אל רעהו, ובן אל אביו [עם יראת שמים, והכבוד הראוי למלך מלכי המלכים].

מתוך ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, סימן קלו

(התפילה מיוסדת על פי תורה בליקוטי מוהר"ן לרבינו נחמן מברסלב, רי"ג)

רבונו של עולם שומר ישראל, אתה לבד יודע מי ומי אורבים עלינו בכל עת, ובפרט על מי שנגזר עליו איזה גזרה לא טובה חס ושלום.

ורק אתה לבד יודע איך להסתיר ולהצפין את כל אחד ואחד מישראל מהאורבים המסבבים עליו.

רחם על כל עמך ישראל, ובפרט על כל מי שנגזר עליו איזה גזרה לא טובה רחמנא לצלן, ושמרם והצילם בשמותיך הקדושים והצילם [והסתירם] ברחמיך הרבים מכל צר ואויב ואורב ומסטין.

רחם עלינו והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו ומצילנו אתה. חוסה יהוה על עמך והצילנו מזעמך והסר ממנו מכת המגפה וגזרה קשה כי אתה שומר ישראל.

מרא דעלמא כלא, "שומר פתאים יהוה", אתה לבד יודע באיזה דרך, באיזה שם, להסתיר ולשמור את כל אחד מישראל מכל פגעין ומרעין בישין, ומכל מיני גזרות רעות, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין.

רחם עליהם ושמרם והצילם בנפלאותיך הנוראות, באופן שלא יהיה שום כוח להאורבים והמסטינים לכנס ולהתאחז חס ושלום תחת המסתר והמכסה אשר אתה מכסה ומסתיר ברחמיך וחסדיך בשמותיך הקדושים [הטהורים] והנוראים.

וקיים בנו ובכל עמך ישראל מקרא שכתוב: "תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש תצפנם בסוכה מריב לשונות. שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני. אגורה באוהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה. סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי. שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך".

כי אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים.

"ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן ואמן:

מוקד התפילות והישועות

של מוסדות ברסלב מאיר

מסירת שמות [ללא תשלום] לברכה ותפילה בישיבת ברסלב בכותל ובקברות צדיקים

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה