תפילה קטנה

בס"ד. תפילה קטנה אבל עושה דברים גדולים.
באותו היום את התפילה הזאת – כל התפילות מצוות ומעשים טובים שיעשה באותו היום יפעלו לטובה ולברכה,
כאילו כיוון בכל הסודות השייכים לאותה תפילה ולאותה מצווה.

תפילה קטנה :

"ריבונו של עולם, אתה יודע כי בשר אנחנו, ואין בנו, ולא בשום בריה – כוח להשיג ולכוון מעלתך וגדולתך, כמו שנאמר: גדול אדונינו ורב כוח ולתבונתו אין מספר. אף אם היינו יודעים צרוף שמותיך הקדושים וכוונת כל תפילה ותפילה לפי זמנה, וכל ברכה וברכה שבתוך כל תפילה, וכל הייחודים וזיווגי המידות העליונות הבאים על ידי התפילות והברכות ועניית אמנים והכוונות שעל ידי מעשה המצוות, וכל שכן כי בשר אנחנו ולא בינת אדם לנו.

לכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שיהא חשוב ומרוצה לפניך תפילותי [שחרית (ומוסף) ומנחה ומעריב] שאתפלל לפניך היום ובכלל, וכל מעשה המצוות שאעשה היום ושאני עושה בכלל, כאילו אתכוון בכל צירופי שמות הקדושים העולים מתוך התפילות והמעשים טובים… [לרצון לפניך ואזכה לעשות לך נחת רוח…]

ויעלו לפניך להיות עטרה לראשך עם שאר תפילות ומעשה המצוות [של] בניך היודעים והמכוונים כל כוונות שמותיך הקדושים הראויים לכל תפילה ותפילה ולכל ברכה וברכה ולכל מצווה ומצווה, המעלים ייחוד וזיווג מידות העליונות וקדושה מעלה מעלה בכל העולמות, אמן."

שמע קולי תפילה לקבלת התפילות

תפילה מהקבלה

תפילה להאריז"ל

אתר הרשמי של תיקון הכללי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה