תפילות ישראל

הרב שכטר

אין שום שכל להשיג ולהבין

עד היכן מגיע הכוח של תפילות ישראל

אפילו של הפחותים שבפחותים

בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרת נפשו

שהוא רחוק מהשם יתברך !!

(רבי נתן מברסלב)

עיקר הגאולה השלימה העתידה לבוא

היא על ידי תפילה,

כמו שכתוב “קחו עמכם דברים ושובו את השם”

איני מבקש מכם אלא דיבורים

(רבי נתן מברסלב)

אריה

הראה עוד

השאר תגובה / או שמות לברכה