תפילות ישראל

אין שום שכל להשיג ולהבין

עד היכן מגיע הכוח של תפילות ישראל

אפילו של הפחותים שבפחותים

בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרת נפשו

שהוא רחוק מהשם יתברך !!

(רבי נתן מברסלב)

תפילות ישראל

עיקר הגאולה השלימה העתידה לבוא

היא על ידי תפילה,

כמו שכתוב “קחו עמכם דברים ושובו את השם”

איני מבקש מכם אלא דיבורים

(רבי נתן מברסלב)

אריה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה