תרומות לראש השנה

100% מתרומתכם יגיע לחסד !!!

שום שקל מתרומתכם לא מבוזבז כ"עמלות", מנהלה, וכדו' !!!

40 ימים לפני ראש השנה.. הזמן קצר והמלאכה מרובה..

ישנם לצערנו לא מעט עניים, בעלי משפחות, שפרנסתם בדוחק וצמצום גדולים ה' ישמור..

עזרו לנו לעזור להם..

זכו והיו שותפים במצוות צדקה וחסד לעניים הגונים

מצווה שתשמור עליכם ביום הדין !

אנא צרו קשר בטלפון: 050-4161022. 

או בדף התרומות – WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

ברכה והצלחה, ופרנסה טובה בשפע (:

ראש השנה

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה