5 דברים שקרו לאבותינו בי"ז בתמוז ונעשים גם היום

5 דברים קרו לאבותינו ביום י"ז בתמוז:

1. שבירת הלוחות לאחר שבנו להם עגל מסכה. מבואר במדרש כי האמינו בקב"ה וכל שעשה למענם והוציאם ממצרים ועשה להם כל הנסים והמופתים. אבל לא האמינו בהשגחה פרטית על כל אחד ואחד מהם וביקשו לעשות להם מתווך בינם ובין הקב"ה. ובכך חטאו שכן מאי צורך במתווכים. לא תעשה לך פסל וכל תמונה… לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנכי השם אלוקיך את קנא" וגו".
לכן היום צריך להתחזק באמונה ולידע כי יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד מישראל ובמיוחד בארץ ישראל ולכן קוראים פה דברים טובים וגם אסונות!!! הקב"ה רוצה שידברו איתו ישירות ? ושהתפילות יעברו דרך הצדיקי אמת.

2. בוטל קרבן התמיד. הימים היו ימי מצור הרומאים על העיר העתיקה משך כשנה וחצי שבין 10 בטבת ל יז בתמוז. ובלב המצור ניצב ועומד בית המקדש והיו צריכים לקרבנות להעלותם לפני הקב"ה. תחילה נעשה להם נס שהיו מורידים לרומאים מן החומה כסף והיו אלה מעלין להם תמיד של בוקר ותמיד של בין הערביים .

( "וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד" שמות כט, לח). ובי"ז בתמוז לקחו הרומאים את הכסף שהורידו להם והעלו לנצורים חזיר ולא יכלו להעלות עוד קרבן לקב"ה. כי סמכו על הכסף שנותנים לגויים שיצילו וירחמו עליהם!

3. הובקעה חומת העיר ירושלים בתום המצור. נתנפץ החלום של כוחי ועוצם ידי – הוסרה השגחת השם מעל ירושלים. ולמה השם עשה לנו ככה ? הגלל עונותינו ומעשי ידינו הקלקולים.

4. אפוטרומוס הרשע עלה על העיר ושרף ספר תורה לעיני היהודים וציערם צער רב. וזה מאת השם היה כדי שיתעוררו לראות בגודל גסות הגויים שרצו ללמוד ממעשיהם! וכן בכל דור השם עושה דברים כאלו כמו המהומות באמריקה – רציתם לחיות כמו בחלום של אמריקה – הנה שלחו לנו לראות את מעשיהם והברבריות שלהם והגסות של החינוך החופשי שלהם שלא כדרך התורה העדינה והקדושה !

5. הועמד צלם בהיכל הקודש בבית המקדש על ידי אפוטרומוס הרשע. שמתחילה העמידו עם ישראל עגל מסכה בעצמם ועתה נכפה ונגזר עליהם חילול השם בהיכל הקודש. כפייה דתיית או יהדות התורה אמונת אבותינו או אפיקורסות ורשעות אין באמצע !

✨ במסכת גיטין פרק חמישי מסופרים כמה סיפורי גבורה על מעשי היהודים בימי המצור להגן על תורתם. אחד מהם מסופר על נקדימון בן גוריון. בזמן המצור היה רעב קשה על היהודים הנצורים וגם שנת בצורת הייתה, ונקדימון התחייב לגוי לשלם לו כל שנה 12 ככרות זהב תמורת 12 מעיינות מים. בחלוף השנה קצרה ידו לשוב ולרכוש. התפלל לקב"ה ומיד נפתחו שערי שמים וירדו גשמים ומילאו המעיינות והחזירם מלאים לגוי. אלא שעד שהתפלל ונבקעו השמים כבר שקעה החמה. הלין עליו הגוי כי נגמר היום בהשיבו אותם והפר התחייבותו. עתר נקדימון לקב"ה בתפילות ותחנון ואז הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה להאיר כאור היום "נקדה חמה בעבורם".
ובכך הצטרף נקדימון למשה רבינו ויהושוע שנקדה להם חמה בעבורם.
(מבוסס על שיעורו של הרב יצחק יוסף).

שנרבה כבר היום ובכל יום ויום באהבת חינם נסיר עוד היום מחלוקות ושנאות הלב שמרחיקות הגאולה שבפתח. נשמור על מידות טובות. קיום עשרת הדברות. אלו הם יסוד מוסד של עמנו וזכות קיומנו. אז נזכה במהרה לגילוי מלך המשיח שיבת 12 השבטים ובניין בית המקדש במהרה בימינו???

מוקדש לשמח השכינה הקדושה?️?️? ולע"נ יקירינו ואבי מנחם בן נעמי אהכ"מ בכלל נשמות ישראל ???

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה