אתה האל עושה פלא

אתה הא-ל עושה פלא. (תהלים עז, טו)

מקודם (בפסוק יב) אמר: אזכרה מקדם פלאך — דהיינו שזוכר ניסים שעשית בעבר, ובפרט בדורות שעברו – לעם ישראל,

ועכשיו אחרי שימת הלֵב קאמר: "עושה פלא", כעֵת בימינו גם כן,

כי באמת השי"ת עושה עם כל אחד ואחד ניסים ונפלאות בכל יום ובכל עת,

וכמו שאנו מברכים בשם ומלכות בתפילת עמידה בכל יום "מודים אנחנו לך… על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים".

וכן כל אחד ואחד כשישים לב למעשי ה´, ובפרט החסדים שעושה עמו — יראה ויגלה פלאות אין סוף.

המשך הפסוק : הודעת [אין סוף פעמים] בעמים עוזך.

כי היום תולים הכל בטבע, והראית אין סוף פעמים דברים מעל הטבע,

ובפרט במי שרצה להרע לישראל עמך ואתה הצלתם מידיהם.

וע"כ חוץ מעל רשעותם גם על זה יצטרכו לתת דין וחשבון, על שלא התבטלו אליך ולתורתך, ולא התגיירו, ולא עוד אלא שהמשיכו להרע או לנסות להרע לעם ישראל בשקרים וחוסר הגינות ושנאה גלויה…

(מתוך "שי למורא" פירוש על תיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה