ברסלב מאיר כללי

מוסדות ברסלב מאיר | פורטל יהדות בשמחה על פי רבי נחמן מברסלב

דרכים ועייצות מעשיות בעבודת השם המתאימות לדורינו

על פי דרכו המיוחדת של רבינו נחמן מברסלב כמקובל מדור לדור מגדולי הדור באומן

משלוב בטעם טוב עם פרשת השבוע ! תפילות וספרי ברסלב הכל כדי להיות בשמחה קרוב לבורא עולם – להאיר את הנשמה !

הסגולה ללמוד בספר האור החיים הקדוש זיע"א

בס"ד. הסגולה ללימוד בספר ה'אור החיים' הקדוש זיע"א: לימוד בספר ה'אור החיים' הקדוש זיע"א: א. סגולה מפורסמת היא שאדם יקבל על עצמו ללמוד בקביעות בביאורו של ה'אור החיים' על התורה, ובכך יזכה לבנים זכרים צדיקים עוסקים בתורה ובמצוות. את הקשר…

קרא עוד...

עשה לך רב והסתלק מן הספק – למה צריך רב..? פרשת השבוע דברים

עשה לך רב והסתלק מן הספק – למה אני צריך רב..? מאת העלון השבועי "שי עולמות" על פרשת השבוע. וזהו (במדבר א-א) "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל". אמרו חז"ל (אבות פ"א מט"ז. אבד"נ כב, א) עשה לך…

קרא עוד...

שכר מצוות עניית אמן / איזה זכות יש לנו שאנו מברכים לה'

שכרן של מצוות – אמן שחסרה אין לה תקנה מעשה בהגאון הצדיק רבי ליב חסיד זצ"ל מטלז שבתו הגיעה לפרקה, ודובר בה נכבדות עם בן משפחה נכבדה בוילנא, נסע להועך עם המחותן, ולדון בפרטי השידוך, ובהגיעו היתה ראשית דרכו לבית ה"גאון…

קרא עוד...

תפילת הדרך נוסח ספרד

תפילת הדרך נוסח ספרד (על פי הנוסח שתיקן האריז"ל ובו התפללו תלמידי הבעל שם טוב, והרבה חסידויות, וכך נהגו חסידי ברסלב). תפילת הדרך נוסח ספרד יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתּוֹלִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם וְתַצְעִידֵנוּ לְשָׁלוֹם וְתַדְרִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתִסְמְכֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתַגִּיעֵנוּ…

קרא עוד...

סדר התרת קללות הקצר כמובא בספר "כף החיים"

סדר התרת קללות הקצר. ומשמש גם כסדר התרת נדרים, חלומות רעים ועין הרע וכיוצא בהם… כתב בספר ”כף החיים“ (סי‘ תקפ“א סקי“ב). ע"פ מ"ש בזוהר פ' פקודי דף רמ"ט ע"ב דמי שנתחייב נידוי או נזיפה ישאר בנידויו ארבעים יום ואין…

קרא עוד...

יש מקור לסגולת חי רוטל? חי רוטל זה לא דברים בטלים!

כן יש מקור לסגולת חי רוטל! "בר יוחאי שמן משחת קודש" בספר טעמי המנהגים (וכשמו המקורי טעמי המנהגים ומקורי הדינים, שחובר ע"י הרב אברהם יצחק שפרלינג מלבוב 1891 שזכה לתפוצה רבה), מובא: "קבלה בידי אנ"ש ארץ הקודש, כל הצריך ישועה,…

קרא עוד...

והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי

וזהו (ויקרא כ-כו) "והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי". אמרו חז"ל (ח"כ-כאן) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה היא ההבדלה זו שבשבילה אנחנו עם ישראל שלו (של השם יתברך)? תניא רבי אליעזר בן עזריה אמר, מנין…

קרא עוד...

להזהיר ולהזהר ממחלות הנפש של הדור כגון אינטרנט לא מסונן ואייפונים למינייהם | פרשת מצורע

פרשת השבוע מצורע | הזהירה אותנו תורתינו הקדושה להזהר ולהשמר, להזהיר ולשמור את קרוביו ובני ביתו מנגע הצרעת וכדומיו, שהם מחלות גשמית, וישנם מחלות רוחניות שהם טומאות הנפש שהורסות את האדם עד היסוד ומהם יש בכפלי כפליים להשמר! וזהו (ויקרא…

קרא עוד...

חמץ שעבר עליו הפסח | איך מזהים קוד חמץ?

בס"ד, *זהירות מחמץ שעבר עליו הפסח!* כדי שלא להכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו הפסח אם לא נמכר, או להחוששים שלא מהני מכירת חמץ לחמץ ודאי כדעת הגר"א (במע"ר א' קפ"א), וכן לדעת החזו"א. חמץ שעבר עבליו הפסח | ה"קוד" לקניית 'מוצרי…

קרא עוד...

בואו נוריד מסיכות ! יהדות התורה 2021

פוליטיקה זה לא עניינינו – אבל כל גדולי חסידות ברסלב כבמר משנים עברו חתמו על יהדות התורה דימנה ג' שהם השליחים שלנו בי מי הגלות המתארכת… היום במיוחד כשההסתה גדלה והציבור באמת לא יודע על מה מדובר – יהדות התורה…

קרא עוד...

בדיחות וצחוקים | דברים שאסור לעשות בשבת

בדיחות וצחוקים | דברים שלא ידעתם שאסורים בשבת: 😊 📌אסור ללמוד למבחן – משום "חורש" 📌אסור לאחר לחבר בשמירה – משום "טוחן" 📌אסור לסמוך על חבר – משום "בונה" 📌אסור לנטות לדעה מסוימת בוויכוח כי אז אתה "צד" בוויכוח 📌אסור…

קרא עוד...

סגולות לכאבים / תהילים לכאבים

תפילה לכאבים / סגולות לכאבים / תהילים לכאבים : אלו הם פרקי תהילים שיש לומר לכל רפואה מחלה וכאבים : לכל רפואה – פרק ו,ל. למנוגע בחוליים – פרק פח לכאב או חולי בטן – פרק קיט – ח למי…

קרא עוד...

תפילה לפני נתינת צדקה

תפילה לפני נתינת צדקה : בטרם נתינת הצדקה יאמר : הריני נותן צדקה זו לזכות ולרפואת פלוני/ת בן/ת פלונית. מלוקט מתוך הספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב. תפילה לפני נתינת צדקה יהי רצון בורא עולמים הממציא מעות בידי לקיים מצוות…

קרא עוד...