הלכה פסוקה (למעשה ומנהגים)

ברכה על ברקים ורעמים

ברכה על ברקים ורעמים הלכה פסוקה, מאת הרה”ג ר’ שמעון אנשין שליט”א, מו”צ דביהכנ”ס דחסידי ברסלב  הברכה <א> ברכת הברק היא : ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. ברכת הרעם היא : ברוך וכו’ שכוחו וגבורתו מלא עולם. ופירושו:…

קרא עוד...

הלכות ומנהגי בין המיצרים

הלכה פסוקה, מאת הרה”ג ר’ שמעון אנשין שליט”א, מו”צ דביהכנ”ס נחלת חן  הלכות ומנהגי בין המיצרים  א. ברכת שהחיינו. (א) אין לברך ברכת ‘שהחיינו’ בימים אלו. אבל בשבת אין להחמיר בזה. אמנם לפי האריז”ל אין לברך שהחיינו גם בשבת (שו”ע תקנא יז,…

קרא עוד...

הלכות מזוזה בחדרים שונים

חדר או מרפסת החייבים במזוזה שהכניסה אליהם היא דרך אמבטיה או בית הכסא א] אמבטיה או בית הכסא בעצמם פטורים ממזוזה, ויותר מזה, שאסור לקבוע שם מזוזה מפני הכבוד. אמנם בנדון דידן הרי הם משמשים מעבר לחדר החייב במזוזה, ולפי…

קרא עוד...
Close