סיפורים

סיפור על אמירת קדיש

סיפור על אמירת קדיש (הסיפור הובא מתוך "תורת אמת" מאגר תורני, מאת הרב בנימין ברוק) – הדרך ארוכה אך התקווה היתה גדולה ואמרו כל הגויים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת וכו' על אשר עזבו את ברית ה' אלקי…

קרא עוד...

הרב יהודה פתיה

הרב יהודה פתיה | רוחות מספרות. כ"ז באב ה'תש"ב 1942 יום פטירתו של הרב המקובל רבי יהודה פתיה בעל הספר מנחת יהודה – רוחות מספרות / רבי יהודה פתיה. הספר מנחת יהודה – רוחות מספרות למקובל האלוקי ר' יהודה פתיה זיע"א, מכיל…

קרא עוד...

ברכה לחודש ניסן

ג' סיפורים לחודש ניסן (נהוג לספרם בשבת מברכים כי אז הציבור בבית הכנסת אבל ניתן לקרוא ולספרם בכל ימי ניסן) וגם כי המגיד מקאזניץ זי"ע נהג כך אומרים לספרם בכל שבת מברכים ניסן אלו הג' סיפורים ומסוגלים להשפיע לבני ישראל צרכי…

קרא עוד...

סיפור אמיתי ומרגש !

 סיפור אמיתי ומרגש! איך החיים מתגלגלים להם…. במלחמת העולם השניה, היו יהודים שהגיעו למחנות הריכוז וזרקו את חפציהם הדלים מחוץ לגדר בתקווה שיום אחד יצליחו לברוח ולאסוף אותם. הנאצים , ימח שמם , הורו לפולנים בסביבה לאסוף את החפצים האלה. יום אחד ראו 2 פולניות "משלוח" חדש של נשים שהגיע…

קרא עוד...

סיפורי צדיקים

חסידו של האדמו"ר רבי מרדכי מצ'רנוביל זיע"א, קנה לחג הסוכות אתרוג מהודר עבור רבו, והחליט גם לקנות אתרוג עבור האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין זיע"א. אך לאחר שקנה את האתרוג השני, הבחין כי הוא מהודר הרבה יותר מן הראשון, ולכן החליט…

קרא עוד...