donate pidyon

תודה על תרומתכם לפדיון נפש

דף זה מיועד למילוי שמות ובקשות לפדיון

יש למלא שם פרטי ושם האמא של כל אדם ואדם אם ניתן גם תאריך לידה עברי

הסבר על מה ולמה עושים את הפדיון (כל הבקשות אינטימיות – ומועבר ישירות לרבנים)

לאחר מכן תועברו לדף תפילה – תפילה לפדיון נפש – תשמרו אותה כי טוב לומר אותה יחד עם הרבנים – כשהרבנים עושים את הפדיון נפש

הפרטים שלנו לבירורים ו/או קבלת קבלה או שאר פרטים

מוסדות ברסלב מאיר – הרב סלנט 7 ירושלים / 052-565-2005 אפשר להשאיר הודעה בוואטסאפ

שם מבקש הפדיון (חובה) ומספר נייד ליצירת קשר

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, ויש לפרט את הבקשה
הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א לעיון, ואם צריך אנחנו משתדלים להחזיר מהם - עיצה טוב לחיים !

הכנס מספר נייד, ליצירת קשר אם יהי' צורך !

 

פדיון כפרות להתברך בשנה טובה לכל המשפחה