donate pidyon

תודה על תרומתכם לפדיון נפשכם !

דף זה מיועד למילוי שמות ובקשות לפדיון

יש למלא שם פרטי ושם האמא של כל אדם ואדם. _ אם ניתן גם תאריך לידה עברי

אם תרצו תרחיבו בהסבר על מה ולמה אתם רוצים שיעשו את הפדיון (כל הבקשות אינטימיות – ומועבר ישירות לרבנים כדי שיכוונו כפי בקשתכם בעת עריכת הפדיון בתפילה וברכה)

לאחר שליחת השמות – תועברו לדף תפילה לפדיון נפש – תשמרו אותה, כי טוב לומר אותה יחד עם הרבנים – כשהרבנים עושים את הפדיון נפש.

הפרטים של המוסדות לבירורים ו/או קבלת קבלה או שאר פרטים

מוסדות ברסלב מאיר – הרב סלנט 7 ירושלים / 052-565-2005 ; 051-5505-148 ; 050-4161022

אפשר גם להשאיר הודעה בוואטסאפ

    שם מבקש הפדיון (חובה) ומספר נייד ליצירת קשר

    דואר אלקטרוני (חובה)

    יש למלא שם פרטי ושם האמא, ויש לפרט את הבקשה
    הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א לעיון, ואם צריך אנחנו משתדלים להחזיר מהם - עיצה טוב לחיים !

    הכנס מספר נייד, ליצירת קשר אם יהי' צורך !