פדיון נפש מסוגל להמתקת הדינים מעל האדם - כנסו הייעוץ חינם