אברהם

  • ברסלב,דף מכתב,שורות,צהוב

    יראת השם היא אוצרו | פרשת תולדות.

    יראת השם היא אוצרו ! ראש ישיבת ברסלב עושה בירור קצר על פי פרשת השבוע ודעת רבינו נחמן מברסלב : מה יותר חשוב ומה עיקר בעבודת השם יתברך… יראת שמיים או אהבתו יתברך ? וכי אפשר זה בלא זה ?…

    קרא עוד...